Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

KÖZGYŰLÉSI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

 Közzététel dátuma: 2019.10.16.

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítását -a Debrecen, 31. számú vrk, Faraktár utca – Kolónia utca (hrsz.: 1281, 1285 és 1284) által határolt területre vonatkozóan Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlés 31/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.

Tervezet módosítás célja, hatása:

A tervezési területen belül, a 1282 hrsz-ú ingatlanon lévő Békessy Béla Vívóklub fejlesztésének céljából a jelenlegi településközpont vegyes területfelhasználás megtartása mellett a tömb beépítési mértékének 40%-ra növelése, mely megalapozza a fejlesztési cél megvalósíthatóságát.

 Kapcsolódó dokumentumok: Záradékolt dokumentáció

 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Melléklet_31_2019._(IX.26.) önkormányzati rendelethez
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31_2019._(IX.26.)_önkormányzati rendelete

Kapcsolódó tartalom

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE KÖZGYŰLÉSI DÖNTÉSRŐL: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településkép védelméről szóló 45/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletet módosító 15/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelettel, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és  szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet módosító 16/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelettel fogadta el Debrecen-Józsa 71. számú vrk., Szentgyörgyfalvi út - Bocskai István út - Tócó csatorna - 27986/19 hrsz-ú csatorna - 27986/17 hrsz-ú -27987/2 hrsz-ú terület - 27986/21 hrsz-ú út által határolt területre vonatkozó településképi rendeletet, illetve  helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet. Közzététel dátuma:2018.06.22 részletek Rendezési terv módosítása Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása a Debrecen, Szoboszlói út - Külső vásártér - Postakert utca - Kürtös utca - Gyár utca által határolt területre vonatkozóan - PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS Közzététel napja: 2015. 09. 22. részletek FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE Bizottsági döntés közzététele településrendezési eszköz módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárásáról és a beérkezett vélemények ismertetéséről a Debrecen, Acsádi út – 02332/116 hrsz.-ú út – 02332/133 hrsz.-ú díszkert által határolt területrészt érintően. Közzététel dátuma: 2020. január 3. részletek

Ossza meg