Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ ÉS MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

Közzététel ideje: 2019. 10. 18.

„Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a „Debrecen Megyei Jogú Város 8/2003.(V. 23.) Kr. rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása van folyamatban a Debrecen, Acsádi út – 02332/116 hrsz.-ú út – 02332/133 hrsz.-ú díszkert által határolt területrészre vonatkozóan.”

Amennyiben az egyeztetés során indokolttá válik a 317/2017. (XII. 14.) önkormányzati határozattal elfogadott Településképi Arculati Kézikönyv és a 45/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott a településkép védelméről szóló településképi rendelet is módosításra kerül.

Amennyiben a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, illetve javaslatot kíván tenni, úgy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdésében, továbbá Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése által a településfejlesztési, településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló 5/2017. (II. 

16.) Kh. rendelettel elfogadott 2. § (6) bekezdésében pontjában foglaltak alapján ezen közzététel megjelenésétől  18 napon belül – azaz 2019. október 19-től 2019. november 5-ig – szíveskedjen azokat megtenni, melyet az alábbi módokon lehet:

  • a papír alapú írásos észrevételt Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda címére (4024 Debrecen, Piac utca 20.) történő megküldésével,
  • elektronikus levélben a partnerseg@ph.debrecen.hu e-mail címre.

Tájékoztatom, hogy a módosítással kapcsolatos előzetes tájékoztatási dokumentáció az alábbi linken érhetők el:

http://www.debrecen.hu/hu/debreceni/kozzetetel-es-hirdetmenyek/kategoria/telepulesrendezessel-osszefuggo-hirdetmenyek

Kapcsolódó dokumentáció: Véleményezési dokumentáció

A lakossági fórum:

  • időpontja 2019. október 28. (hétfő) 10:00,
  • helyszíne 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2., Főépítészi Iroda tárgyalója

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Acsádi úti lakópark-rendelet tervezet és szabályozási javaslat

Ossza meg