Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

Főépítészi iroda hirdetménye – Balmazújvárosi út

A DMJV PH Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozat, illetve Debrecen helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban a Debrecen Megyei Jogú Város 21. vrk. déli - Balmazújvárosi út, 19382/4 hrsz-ú út, 19373/22 és 19373/35 hrsz-ú védelmi rendeltetésű erdőterület, 19373/15 és 19373/8 hrsz-ú út által határolt - területre vonatkozóan.

Közzététel: 2017.12.14.

A 107/2017. (XI. 22.) KVFB határozatában foglaltak szerint a Debrecen Megyei Jogú Város 21. vrk. déli - Balmazújvárosi út, 19382/4 hrsz-ú út, 19373/22 és 19373/35 hrsz-ú védelmi rendeltetésű erdőterület, 19373/15 és 19373/8 hrsz-ú út által határolt - területre vonatkozó településszerkezeti terv, valamint  a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása során – figyelembe véve a terv megvalósítása során várható környezeti hatást – nem tartja indokoltnak a környezeti vizsgálat elvégzését az érintett területre.

Indoklás: A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint az eljárásba bevont és véleményt adó államigazgatási szervek (megkeresettek) közül egyik szerv sem tartotta olyan jelentősnek a módosítást, mely a környezeti vizsgálat lefolytatását, elkészítését indokolttá tenné az érintett területrészre, a településrendezési eszköz módosításához csatolt dokumentációban foglaltakra figyelemmel.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Hirdetmény

Ossza meg