Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

Főépítészi iroda hirdetménye – Balmazújvárosi út

A DMJV PH Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozat, illetve Debrecen helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban a Debrecen Megyei Jogú Város 21. vrk. déli - Balmazújvárosi út, 19382/4 hrsz-ú út, 19373/22 és 19373/35 hrsz-ú védelmi rendeltetésű erdőterület, 19373/15 és 19373/8 hrsz-ú út által határolt - területre vonatkozóan.

Közzététel: 2017.12.14.

A 107/2017. (XI. 22.) KVFB határozatában foglaltak szerint a Debrecen Megyei Jogú Város 21. vrk. déli - Balmazújvárosi út, 19382/4 hrsz-ú út, 19373/22 és 19373/35 hrsz-ú védelmi rendeltetésű erdőterület, 19373/15 és 19373/8 hrsz-ú út által határolt - területre vonatkozó településszerkezeti terv, valamint  a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása során – figyelembe véve a terv megvalósítása során várható környezeti hatást – nem tartja indokoltnak a környezeti vizsgálat elvégzését az érintett területre.

Indoklás: A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint az eljárásba bevont és véleményt adó államigazgatási szervek (megkeresettek) közül egyik szerv sem tartotta olyan jelentősnek a módosítást, mely a környezeti vizsgálat lefolytatását, elkészítését indokolttá tenné az érintett területrészre, a településrendezési eszköz módosításához csatolt dokumentációban foglaltakra figyelemmel.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Hirdetmény

Kapcsolódó tartalom

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a Debrecen, 33.sz. főút – közigazgatási határ – 0282/2 hrsz-ú út – Kastélykert utca –0287 hrsz-ú út – 0142/146 hrsz-ú út – 0142/147 hrsz-ú út – józsai belterületi határ – 0235 hrsz-ú út – 0231 hrsz-ú út – 0230/1 hrsz-ú út által határolt területrészt és a biológiai aktivitásérték pótlásának biztosítása érdekében a 33. sz. főút – 0235 és 0230/1 hrsz-ú út – józsai belterületi határ – 35. sz. főút – közigazgatási határ – 471. sz. főút – központi belterületi határ – 0182/5 hrz-ú út – 0205 hrsz-ú út által határolt területrészekre vonatkozó településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításával összefüggő, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29/A.§.(3) bc) pontja, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2017. (II. 16.) rendelettel elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) szerinti partnerségi egyeztetési eljárása. Közzététel dátuma: 2018.06.21 részletek PARTNERSÉGI PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS (véleményezési szakasz) Debrecen, 23. vrk. keleti - a Pesti utca, a Kishegyesi út, a Dorottya utca és a Bartók Béla utca által határolt telektömb - területén belül a módosítással érintett 20003 hrsz-ú és a 20004 hrsz-ú területre vonatkozó PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS (véleményezési szakasz) részletek Közzététel bizottsági döntésről- Debrecen 39.1.sz.vrk (Határ út) Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket -2017.04.21. részletek

Ossza meg