Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

Főépítészi iroda hirdetménye - jegyzőkönyvi kivonat

Közzététel bizottsági döntés környezeti vizsgálattal kapcsolatban Debrecen, Faraktár utcai Békessy Béla Vívóklub fejlesztéseihez kötődő településrendezési eszköz módosítása

Közzététel időpontja : 2018.04.02.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § szerinti egyszerűsített eljárás keretén belül Debrecen Megyei Jogú Város településrendezési eszközének módosítására kerül sor a Debrecen, 31. vrk. Faraktár utca – Kolónia utca (hrsz.: 1281, 1285 és 1284) által határolt területen lévő Békessy Béla Vívóklub fejlesztéseinek megvalósíthatósága érdekében.

Tájékoztatom a településrendezési eszköz módosításához kapcsolódóan az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.  (I. 11.) Korm. rendelet 3. § alapján a terv, illetve program kidolgozásának megkezdésekor a terv, illetve program kidolgozásáért felelős szerv állapítja meg, hogy a terv, illetve program beletartozik-e az 1. § (2) bekezdés szerint környezeti vizsgálatra vagy az 1. § (3) bekezdés szerint a környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntésére kötelezett körbe. A várható környezeti hatás jelentőségének eldöntését meghatározó egyeztetési eljárás befejeződött.

Fenti rendelet 5. §-nak (2) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottságának a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről szóló 12/2019. (II. 20.) KVFB határozatában foglaltak szerint tárgyi fejlesztésre vonatkozóan a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása során – figyelembe véve a terv megvalósítása során várható környezeti hatást, illetve beérkezett véleményeket – nem tartja indokoltnak környezeti vizsgálat elvégzését.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

KVFB Jegyzőkönyvi kivonat

Kapcsolódó tartalom

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE Közzététel bizottsági döntés környezeti vizsgálattal kapcsolatban 48. sz. főút közlekedés infrastruktúra-fejlesztéshez kötődő településrendezési eszközök módosítása Közzététel időpontja : 2018.10.11 részletek Főépítészi Iroda hirdetménye – közgyűlési döntésről Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet módosító 23/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelettel fogadta el Debrecen, 37. vrk., Házgyár utca - Kishatár utca - Király utca - 17216 hrsz-ú csatorna - Harsona utca által határolt területre vonatkozó a helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet. Közzététel: 2018.07.10. részletek Főépítészi hirdetmény, rendezési terv módosítás Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása „Debrecen, 1./ Vágóhídi csatorna – 0577 hrsz-ú út – Monostorpályi út – Vámraktár utca – Kulacs utca – Borzán Gáspár utca – 11275 hrsz-ú csatorna – 11272/2 hrsz-ú csatorna,2./ Gergely utca – Lázár utca – 0533/21 hrsz-ú, 0533/14 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – Szávay Gyula utca, 3./ Lencz utca – 0550/3 hrsz.-ú út – 0550/125, 0550/123, 0550/121, 0550/119, 0550/117 hrsz-ú beépítésre nem szánt területek – 0550/39 hrsz-ú út – 0550/47, 0550/46 hrsz-ú beépítésre nem szánt területek és a 0563 hrsz-ú út által határolt területrészre vonatkozóan részletek
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg