Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

Főépítészi Iroda hirdetménye – közgyűlési döntésről

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet módosító 23/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelettel fogadta el Debrecen, 37. vrk., Házgyár utca - Kishatár utca - Király utca - 17216 hrsz-ú csatorna - Harsona utca által határolt területre vonatkozó a helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet.

Közzététel: 2018.07.10.

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és  szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet módosító 23/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelettel fogadta el Debrecen, 37. vrk., Házgyár utca - Kishatár utca - Király utca - 17216 hrsz-ú csatorna - Harsona utca által határolt területre vonatkozó a helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet.

A módosítással érintett ingatlanokon olyan szabályozási paraméterek kerüljenek rögzítésre, amelyek megteremtik annak lehetőségét, hogy a beruházó vállalkozások fejlesztései elképzeléseiket – azaz kapacitásbővítés és új munkahelyek létrehozása – megvalósíthassák. Az elfogadott szabályozáshoz igazodik az ingatlanok környezetében található hasonló helyzetű ingatlanok beépítési előírásaihoz.

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett került sor a véleményezési eljárás lezárását követően a közgyűlési jóváhagyásra.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

záradékolt dokumentáció Db. 37. vk. Házgyár u.

Kapcsolódó tartalom

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ ÉS MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen, 40. számú vrk. Derék utca (hrsz.: 16477/35) - 16477/39 hrsz.-ú közpark által határolt területre vonatkozó építési előírások módosítására vonatkozóan kidolgozásra került Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítására irányuló véleményezési dokumentáció. Közzététel ideje: 2019. május 16. részletek Rendezési terv módosítása Településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása a Debrecen-Bánk, 4814. sz. országos mellékút - 0800/3 hrsz.-ú terület - 0796/16 hrsz.-ú mg-i terület - 0794 hrsz.-ú terület - 0796/179 hrsz.-ú mg-i terület - 0796/160 hrsz.-ú terület - 0796/28 hrsz.-ú terület - 0796/176 hrsz.-ú mg-i terület által határolt területre vonatkozóan. Közzététel napja: 2014. december 8. részletek Főépítészi iroda hirdetménye – Balmazújvárosi út A DMJV PH Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozat, illetve Debrecen helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban a Debrecen Megyei Jogú Város 21. vrk. déli - Balmazújvárosi út, 19382/4 hrsz-ú út, 19373/22 és 19373/35 hrsz-ú védelmi rendeltetésű erdőterület, 19373/15 és 19373/8 hrsz-ú út által határolt - területre vonatkozóan. Közzététel: 2017.12.14. részletek

Ossza meg