Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

Főépítészi Iroda hirdetménye – közgyűlési döntésről

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet módosító 23/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelettel fogadta el Debrecen, 37. vrk., Házgyár utca - Kishatár utca - Király utca - 17216 hrsz-ú csatorna - Harsona utca által határolt területre vonatkozó a helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet.

Közzététel: 2018.07.10.

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és  szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet módosító 23/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelettel fogadta el Debrecen, 37. vrk., Házgyár utca - Kishatár utca - Király utca - 17216 hrsz-ú csatorna - Harsona utca által határolt területre vonatkozó a helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet.

A módosítással érintett ingatlanokon olyan szabályozási paraméterek kerüljenek rögzítésre, amelyek megteremtik annak lehetőségét, hogy a beruházó vállalkozások fejlesztései elképzeléseiket – azaz kapacitásbővítés és új munkahelyek létrehozása – megvalósíthassák. Az elfogadott szabályozáshoz igazodik az ingatlanok környezetében található hasonló helyzetű ingatlanok beépítési előírásaihoz.

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett került sor a véleményezési eljárás lezárását követően a közgyűlési jóváhagyásra.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

záradékolt dokumentáció Db. 37. vk. Házgyár u.

Kapcsolódó tartalom

Rendezési terv módosítása Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a fenti területre vonatkozó településszerkezeti terv, illetve helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 37.§ (2) bekezdés szerinti előzetes tájékoztatási szakasza.Továbbá tájékoztatja az érintetteket, hogy ezen szakaszban beérkezett állásfoglalások, észrevételek és vélemények alapján elkészült a településrendezési eszközök módosításának véleményezési dokumentációja. részletek FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE KÖZGYŰLÉSI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Debrecen Mikepércsi út – 0530/2 hrsz-ú út – 0530/22 hrsz-ú út – 0537/4 hrsz-ú út és a 4808. számú országos mellékút által határolt területrészt érintően Debrecen Megyei Jogú Város 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozattal elfogadott településszerkezeti tervének módosítását Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlés 35/2018. (XII. 20.) határozatával fogadta el valamint a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítását Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlés 8/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá. Közzététel: 2019. 04. 09. részletek Közzététel bizottsági döntésről – Debrecen 5. sz. vrk. (Hatvan utca) DMJV Polgármesteri Hivatala Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket hogy a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 124/2001. (VI.21.) Kh. számú határozatával megállapított településszerkezeti terv, illetve a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V.23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban a 5. sz. vrk., Hatvan utca – Szepességi utca – Bajcsy-Zsilinszky utca – Tisza István utca által határolt területre vonatkozóan. Közzététel: 2018.02.27. részletek
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg