Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE – KÖZGYŰLÉSI DÖNTÉSRŐL

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló a 124/2001. (VI. 21.) Kh. számú határozatot módosító 139/2018. (VII. 12.) határozattal állapította meg, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet módosító 29/2018. (VII. 12.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá a Debrecen, 0205 hrsz-ú út – 0200/1 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület  - 0202/56 hrsz-ú út – 0201/1 hrsz-ú út - -0202/47 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0191/1 hrsz-ú út – 0183/4 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0183/47 hrsz-ú út – 0183/50 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – Debrecen-Tiszalöki vasútvonal – Balmazújvárosi út által határolt területre vonatkozó településszerkezeti tervet, illetve  helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet.

Közzététel dátuma: 2018. 07. 30.

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló a 124/2001. (VI. 21.) Kh. számú határozatot módosító 139/2018. (VII. 12.) határozattal állapította meg, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet módosító 29/2018. (VII. 12.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá a Debrecen, 0205 hrsz-ú út – 0200/1 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület  - 0202/56 hrsz-ú út – 0201/1 hrsz-ú út - -0202/47 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0191/1 hrsz-ú út – 0183/4 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0183/47 hrsz-ú út – 0183/50 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – Debrecen-Tiszalöki vasútvonal – Balmazújvárosi út által határolt területre vonatkozó településszerkezeti tervet, illetve  helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet.

Közérthető összefoglaló:

A módosítás célja új kereskedelmi-, szolgáltató gazdasági terület kijelölése (meglévő gazdasági terület bővítése) a tervezett és megvalósulás alatt lévő városi gyűjtőút mentén.

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett került sor a véleményezési eljárás lezárását követően a közgyűlési jóváhagyásra.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Határozattal jóváhagyott munkarész
Rendelettel jóváhagyott munkarész

Kapcsolódó tartalom

Ossza meg