Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE – KÖZGYŰLÉSI DÖNTÉSRŐL

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló a 124/2001. (VI. 21.) Kh. számú határozatot módosító 137/2018. (VII. 12.) határozattal állapította meg, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet módosító 28/2018. (VII. 12.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá a Debrecen MJV közigazgatási területén belül haladó 471 sz. főút közlekedés infrastruktúra-fejlesztéséhez kapcsolódó településszerkezeti tervet, illetve  helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet.

Közzététel dátuma: 2018. 08. 02.

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló a 124/2001. (VI. 21.) Kh. számú határozatot módosító 137/2018. (VII. 12.) határozattal állapította meg, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet módosító 28/2018. (VII. 12.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá a Debrecen MJV közigazgatási területén belül haladó 471 sz. főút közlekedés infrastruktúra-fejlesztéséhez kapcsolódó településszerkezeti tervet, illetve  helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet.

Közérthető összefoglaló:

A beruházás célja a 471. számú főút – Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén bel- és külterületi szakaszon – kapacitásának bővítése 2x2 forgalmi sávra történő átépítéssel. A kapacitásbővítés részeként osztályozó sávok, illetve új jelzőlámpás csomópontok és gyalogos átkelőhelyek, valamint szervíz- és kerékpárút kerülnek kiépítésre, továbbá új fasorok telepítése is megvalósul. A beruházás a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NIF Zrt.) közútfejlesztési projektjében valósul meg, amely összességében a 471. számú főút gépjárműforgalmának áteresztő képessége növekedését és közlekedésbiztonságának javulását eredményezik.

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett került sor a véleményezési eljárás lezárását követően a közgyűlési jóváhagyásra.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv
Rendelettel jóváhagyott kész szabályozási terv

Ossza meg