Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE KÖZGYŰLÉSI JÓVÁHAGYÁSRÓL

Magyarország Kormánya a Debrecen megyei jogú város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1147/2018. (III. 26.) Korm. határozatával az egyes, annak 1. mellékletében meghatározott földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról döntött. A Kormány az 58/2018. (III. 26.) Korm. rendeletében a Debrecen Megyei Jogú Város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben (a továbbiakban: ÉNYGÖ) ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról döntött.

A Kormány az 1592/2018. (XI.22.) Korm. határozatával a debreceni ÉNYGÖ kialakításával összefüggő közúti, vasúti és közmű infrastruktúra fejlesztések megvalósításáról, valamint a fejlesztésekkel összefüggő kormányhatározatok módosításáról is döntött. A Korm. határozat kihirdetését követően az ezen infrastrukturális fejlesztésekkel járó beruházási feladatok előkészítése céljából beruházási célterületté nyilvánította azon ingatlanokat, amelyek érintettek a fejlesztésekkel, például a termőföld más célú hasznosításával járnak.

A fenti döntéseket alátámasztó településrendezési feladatok előkészítése érdekében településrendezési beavatkozások váltak indokolttá.

A tervezéssel érintett területek:

Debrecen, 33.sz. főút – közigazgatási határ – 0282/2 hrsz-ú út – Kastélykert utca – 0287 hrsz-ú út – 0272/1 hrsz-ú út – 0258/3 hrsz-ú út – 0142/146 hrsz-ú út – 0142/143 hrsz-ú út – 0142/147 hrsz-ú út – 0142/12 hrsz-ú út – józsai belterületi határ – 0235 hrsz-ú út – 0231 hrsz-ú út –

0224/1 hrsz-ú út – 0230/1 hrsz-ú út – 0230/2 hrsz-ú út – 0229 hrsz-ú út által határolt területrész és a 15771/1, 0410/57, 16690/2 és 17015/2 hrsz-ú vasúti területek – Kishegyesi út – tervezett nyugati gyűjtőút által határolt területrészre vonatkozóan az ÉNYGÖ fejlesztéséhez és a 108-as számú vasútvonal korszerűsítéséhez kapcsolódóan.

A módosítás célja, hogy a tervezési területeken olyan területfelhasználás és nyomvonalas infrastrukturális hálózati elemek kerüljenek kijelölésre, amelyek alapján az ÉNYGÖ infrastrukturális fejlesztéseinek területbiztosítása és ezzel összefüggésben az azokon megvalósuló nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások megvalósulhatnak.

Az érintett területrészre vonatkozóan Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése a 225/2018. (XII.20.) határozattal állapította meg a településszerkezeti tervet és annak leírását, valamint az 52/2018. 

(XII.20.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet.

Melléklet: jóváhagyott munkarészek

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Rendelettel jóváhagyott munkarészek
Határozattal jóváhagyott munkarészek

Kapcsolódó tartalom

Főépítészi iroda hirdetménye – partnerségi egyeztetési eljárás "Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött Debrecen, 19. vrk., Bólyai utca – Komlóssy utca – Egyetem sgt. – Sestakert utca – Hatvani István utca által határolt területrészre vonatkozó településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításával összefüggő a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41.§. egyszerűsített eljárás szerinti egyeztetési eljárása, valamint részletek Debrecen Déli Gazdasági Övezet (DIP) hirdetmény Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása indul Debrecen Nemzetközi Repülőtér – Mikepércsi út (47. sz. főút) – Repülőtéri déli bekötő út (481. sz. főút) – Debrecen-Nagykereki vasúti mellékvonal (106. sz. vasútvonal) által határolt területet érintően. Kifüggesztés dátuma: 2017. 05.19. részletek PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása a 21. számú városrendezési körzet, 0205 hrsz-ú út - 0204/37 hrsz-ú és a 0182/6 hrsz-ú beépítésre nem szánt területek - 0182/5 és a 0203/1 hrsz-ú út - (Agrár-Innovációs Park területe) által határolt területrészt érintően részletek

Ossza meg