Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

Főépítészi iroda hirdetménye – partnerségi egyeztetési eljárás

"Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött Debrecen, 19. vrk., Bólyai utca – Komlóssy utca – Egyetem sgt. – Sestakert utca – Hatvani István utca által határolt területrészre vonatkozó településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításával összefüggő a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41.§. egyszerűsített eljárás szerinti egyeztetési eljárása, valamint

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29/A.§, valamint az 5/2017.(II.16.) önkormányzati rendelettel elfogadott településfejlesztési, a településrendezési és a településképi partnerségi szabályzat szerinti partnerségi egyeztetési eljárása.

A módosítás kapcsán a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság az 84/2016. (X.26.) KVFB határozatában – a beérkezett vélemények figyelembevételével –, a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak.

A beérkezett véleményeket és a partnerségi egyeztetés tárgyában adott tájékoztatásban foglaltakat a 106/2017. (XI.22.) KVFB határozatával fogadta el. A partnerségi egyeztetés ezen döntés közzétételével lezárult."

Közzététel: 2017.12.11.

Kapcsolódó tartalom

Ossza meg