Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

Környezeti vizsgálattal kapcsolatos döntés

Közzététel bizottsági döntés környezeti vizsgálattal kapcsolatban - Debrecen-Józsa 71. számú vrk., Szentgyörgyfalvi út - Bocskai István út - Tócó csatorna – 27986/19 hrsz-ú csatorna – 27986/17 hrsz-ú - 27987/2 hrsz-ú terület - 27986/21 hrsz-ú út által határolt területre vonatkozó településrendezési eszköz módosítás

Közzététel: 2018.02.06.

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy folyamatban van a  Debrecen-Józsa 71. számú vrk., Szentgyörgyfalvi út - Bocskai István út - Tócó csatorna – 27986/19 hrsz-ú csatorna – 27986/17 hrsz-ú - 27987/2 hrsz-ú terület - 27986/21 hrsz-ú út által határolt területre vonatkozó szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. §-ban foglaltak szerinti egyszerűsített eljárásban történő véleményeztetése.

A módosítás kapcsán a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 115/2017. (XII. 13.) KVFB határozat határozatában a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak.

Fenti döntésről értesítettük az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti véleményező szerveket, amelyek a döntés tudomásul vették.

Debrecen, 2018. február 6.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Kv. eredmény megküldése
KVFB határozat

Kapcsolódó tartalom

KÖZZÉTÉTEL BIZOTTSÁGI DÖNTÉSRŐL- DEBRECEN 28.SZ. VRK. (Szepesi utca) DMJV Polgármesteri Hivatala Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket hogy a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V.23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban a 28. vrk., Szepesi utca – Téglás utca – Kanális utca – Halász utca által határolt területre vonatkozóan. Közzététel: 2017. szeptember 13. részletek Partnerségi tájékoztató és meghívó lakossági fórumra Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló a 124/2001. (VI. 21.) Kh. számú határozat, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban a Debrecen, 0205 hrsz-ú út – 0200/1 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0202/56 hrsz-ú út – 0201/1 hrsz-ú út – 0202/47 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0191/1 hrsz-ú út – 0183/4 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0183/47 hrsz-ú út – 0183/50 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – Debrecen-Tiszalöki vasútvonal – Balmazújvárosi út által határolt területrészt érintően. Közzététel: 2018.06.06. részletek Szabályozási terv módosítás 2016.04.06. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a Debrecen 22. számú vrk. Balmazújvárosi út - Tócó-csatorna - 17240/21 hrsz-ú terület - 17242 hrsz-ú út -17235/11 hrsz-ú terület által határolt területre vonatkozó helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának részletek

Ossza meg