Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

Környezeti vizsgálattal kapcsolatos döntés

Közzététel bizottsági döntés környezeti vizsgálattal kapcsolatban - Debrecen-Józsa 71. számú vrk., Szentgyörgyfalvi út - Bocskai István út - Tócó csatorna – 27986/19 hrsz-ú csatorna – 27986/17 hrsz-ú - 27987/2 hrsz-ú terület - 27986/21 hrsz-ú út által határolt területre vonatkozó településrendezési eszköz módosítás

Közzététel: 2018.02.06.

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy folyamatban van a  Debrecen-Józsa 71. számú vrk., Szentgyörgyfalvi út - Bocskai István út - Tócó csatorna – 27986/19 hrsz-ú csatorna – 27986/17 hrsz-ú - 27987/2 hrsz-ú terület - 27986/21 hrsz-ú út által határolt területre vonatkozó szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. §-ban foglaltak szerinti egyszerűsített eljárásban történő véleményeztetése.

A módosítás kapcsán a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 115/2017. (XII. 13.) KVFB határozat határozatában a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak.

Fenti döntésről értesítettük az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti véleményező szerveket, amelyek a döntés tudomásul vették.

Debrecen, 2018. február 6.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Kv. eredmény megküldése
KVFB határozat
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg