Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

Közérthető összefoglaló

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításával összefüggésben a Debrecen, Mikepércsi út (47. sz. főút) – Repülőtéri déli bekötő út (481. sz. főút) – Debrecen Nagykereki vasúti mellékvonal (106. sz. vasútvonal) – Repülőtér által határolt területrészre vonatkozóan

Közzététel: 2018.07.10.

A DÉSZ 48. §. sajátos előírást rögzít területrészt érintően, és ezen előírás kiegészítésre került sor, mely a nem fő rendeltetésű épületek telepítése esetén történő oldalkert méretének meghatározására irányult.

Indokolás: A fő rendeltetésű épületek mellett a terület sajátosságából adódóan kiszolgáló épületek is megjelennek a területrészt érintően, és ezen építmények oldalkerti sáv felé történő elhelyezése esetén az oldalkertek méretére vonatkozó előírást, a figyelembe vehető oldalkert méretet pontosítani szükséges.

Az érintett területrészre vonatkozóan Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése a 24/2018. (VI.28.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

jóváhagyott munkarész

Ossza meg