Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

Közérthető összefoglaló

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításával összefüggésben a Debrecen, Mikepércsi út (47. sz. főút) – Repülőtéri déli bekötő út (481. sz. főút) – Debrecen Nagykereki vasúti mellékvonal (106. sz. vasútvonal) – Repülőtér által határolt területrészre vonatkozóan

Közzététel: 2018.07.10.

A DÉSZ 48. §. sajátos előírást rögzít területrészt érintően, és ezen előírás kiegészítésre került sor, mely a nem fő rendeltetésű épületek telepítése esetén történő oldalkert méretének meghatározására irányult.

Indokolás: A fő rendeltetésű épületek mellett a terület sajátosságából adódóan kiszolgáló épületek is megjelennek a területrészt érintően, és ezen építmények oldalkerti sáv felé történő elhelyezése esetén az oldalkertek méretére vonatkozó előírást, a figyelembe vehető oldalkert méretet pontosítani szükséges.

Az érintett területrészre vonatkozóan Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése a 24/2018. (VI.28.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

jóváhagyott munkarész

Kapcsolódó tartalom

FŐÉPÍTÉSZI IRODA – HIRDETMÉNY PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS Debrecen Megyei Jogú Város 124/2001. (VI.21.) Kh. határozattal elfogadott településszerkezeti tervének és a 8/2003.(V. 23.) Kr. rendelettel (DÉSZ) jóváhagyott helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása „Debrecen, 33.sz. főút– közigazgatási határ –0282/2 hrsz-ú út – Kastélykert utca –0287 hrsz-ú út – 0272/1 hrsz-ú út – 0258/3 hrsz-ú út - 0142/146 hrsz-ú út – 0142/143 hrsz-ú út– 0142/147 hrsz-ú út – 0142/12 hrsz-ú út – józsai belterületi határ – 0235 hrsz-ú út – 0231 hrsz-ú út – 0224/1 hrsz-ú út – 0230/1 hrsz-ú út – 0230/2 hrsz-ú út – 0229 hrsz –ú út által határolt területrészen és a 15771/1 hrsz-ú vasúti terület – 0410/57 és a 16690/2 hrsz-ú vasúti területek – Kishegyesi út – tervezett nyugati gyűjtőút által határolt területrészen az Észak-nyugati Gazdasági Terület infrastrukturális fejlesztéséhez és a 108-as számú vasútvonal korszerűsítéséhez kapcsolódóan Közzététel dátuma: 2018.11.26 részletek KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ 5. SZ. VRK. KÖZGYŰLÉSI JÓVÁHAGYÁS Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozatát módosító 112/2018. (VI. 28.) önkormányzati határozattal, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet módosító 21/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Debrecen, 5. sz. vrk. Hatvan u. – Szepességi u. – Bajcsy-Zsilinszky u. – Tisza István u. által határolt területrészre vonatkozó településszerkezeti tervet, illetve helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet. részletek Főépítészi iroda hirdetménye – Balmazújvárosi út A DMJV PH Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozat, illetve Debrecen helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban a Debrecen Megyei Jogú Város 21. vrk. déli - Balmazújvárosi út, 19382/4 hrsz-ú út, 19373/22 és 19373/35 hrsz-ú védelmi rendeltetésű erdőterület, 19373/15 és 19373/8 hrsz-ú út által határolt - területre vonatkozóan. Közzététel: 2017.12.14. részletek

Ossza meg