Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

Közérthető összefoglaló

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításával összefüggésben a Debrecen, 34. sz. vrk. Móricz Zsigmond körút – Pallagi út – Nagyerdei körút – Egyetem tér – Dóczy József utca által határolt területrészre vonatkozóan

Közzététel: 2018.07.12.

A fentiekben lehatárolt területen belül három helyszínt érintő módosítás lényege

1. A Klinikai központ területén belül a Gyógyszertudományi kar és a Botanikus kert keleti határa között az IN VITRO Fertilizáció Központ épületének megvalósíthatósága érdekében történő építési hely kijelölése.

2. Szintén a Klinikai központ területén belül a régi Radiológia épületének átalakításával, bővítésével létrejövő új központtal a Gyermek sürgősségi baleseti ellátás fejlesztését megalapozó módosítás. (EFOP-2.2.1-16-2016-00001 pályázat keretében)

3. Az Egyetem központi épülete közelében jelenleg meglévő vendéglátó funkciójú pavilon jellegű épület helyén egy új, a városképi elvárásoknak megfeleltethető pavilon épület elhelyezését biztosító építési hely kijelölése történt a módosítás során.

Az érintett területrészre vonatkozóan Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése a 22/2018. (VI.28.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

jóváhagyott munkarészek

Kapcsolódó tartalom

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításával összefüggésben a Debrecen 21. számú városrendezési körzet déli - a Tócó csatorna, a 19373/35 hrsz ingatlan, a 19373/15 hrsz.-ú út és a 19373/43 hrsz.-ú ingatlan által határolt területrészre vonatkozóan Közzététel dátuma : 2018.10.08 részletek Főépítészi hirdetmény, rendezési terv módosítás Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a Debrecen, 23. vrk. keleti – a Pesti utca, a Kishegyesi út, a Dorottya utca és a Bartók Béla utca által határolt telektömb – területén belül a módosítással érintett 20003 hrsz-ú és a 20004 hrsz-ú területre vonatkozóan a településszerkezeti tervének, valamint a helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításával kapcsolatosan a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti egyeztetési eljárása. részletek FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE Közzététel bizottsági döntés környezeti vizsgálattal kapcsolatban Debrecen-Józsa, 71. számú városrendezési körzet 35.sz. főút – Hátszeg utca – Szilegyházi utca – Gönczy Pál utca által határolt területre vonatkozó övezeti határ korrekciója és a vonatkozó sajátos előírás kiegészítése és az építési övezet határának korrekciójára vonatkozó településrendezési eszköz módosításával kapcsolatosan Közzététel időpontja : 2018.04.10. részletek

Ossza meg