Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

Közzététel bizottsági döntésről

Debrecen Megyei Jogú Város 21. vrk. déli - Balmazújvárosi út, 19382/4 hrsz-ú út, 19373/22 és 19373/35 hrsz-ú védelmi rendeltetésű erdőterület, 19373/15 és 19373/8 hrsz-ú út által határolt - területre vonatkozóan

Közzététel: 2018.03.05.

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a Debrecen Megyei Jogú Város 21. vrk. déli - Balmazújvárosi út, 19382/4 hrsz-ú út, 19373/22 és 19373/35 hrsz-ú védelmi rendeltetésű erdőterület, 19373/15 és 19373/8 hrsz-ú út által határolt - terület településszerkezeti terv, illetve helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § szerinti (egyszerűsített eljárás) véleményezési szakasza.
Az egyeztetési eljárásának véleményezési szakaszában beérkezett vélemények ismertetése, elfogadása, valamint a partneri egyeztetés tárgyában adott tájékoztatás a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 12/2018. (II. 21.) KVFB határozatával fogadta el.
Kapcsolódó dokumentum: KVFB döntés
Debrecen, 2018. március 05.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

12 2018 (II. 21.) KVFB határozat

Ossza meg