Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

Közzététel bizottsági döntésről - Debrecen, 1.sz. vrk (Gambrinusz köz)

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket - 2017.04.13.

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött Debrecen, 1.sz. vrk. Piac utca – Kossuth utca – Batthyány utca – Szent Anna utca által határolt területrészre vonatkozó helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41.§. szerinti (egyszerűsített eljárás) egyeztetési eljárása.

A módosítás kapcsán a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 26/2017. (III.29.) KVFB határozatában a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak. Az egyeztetési eljárás során beérkezett véleményeket, és a partneri jegyzőkönyvben foglaltakat a 27/2017. (III.29.) KVFB határozatával fogadta el. 

Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg