Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

Közzététel bizottsági döntésről - Debrecen, 1.sz. vrk (Gambrinusz köz)

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket - 2017.04.13.

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött Debrecen, 1.sz. vrk. Piac utca – Kossuth utca – Batthyány utca – Szent Anna utca által határolt területrészre vonatkozó helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41.§. szerinti (egyszerűsített eljárás) egyeztetési eljárása.

A módosítás kapcsán a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 26/2017. (III.29.) KVFB határozatában a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak. Az egyeztetési eljárás során beérkezett véleményeket, és a partneri jegyzőkönyvben foglaltakat a 27/2017. (III.29.) KVFB határozatával fogadta el. 

Kapcsolódó tartalom

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE KÖZGYŰLÉSI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSÁRÓL Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítását Debrecen 26. számú vrk. Postakert utca – Földi János utca – Széchenyi utca – Zelemér utca által határolt területet érintően a Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlés 14/2019. (IV. 18.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá. Közzététel: 2019. 04. 25. részletek FŐÉPÍTÉSZI IRODA – HIRDETMÉNY Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása „Debrecen 21. számú városrendezési körzet déli - a Tócó csatorna, a 19373/20 hrsz ingatlan, a 19373/15 hrsz.-ú út és a 19373/17 hrsz.-ú ingatlan által határolt területrészt érintően – a sajátos előírás kiegészítése részletek Partnerségi egyeztetés és meghívó lakossági fórumra Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozat, illetve Debrecen helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban a Debrecen Megyei Jogú Város 21. vrk. déli - Balmazújvárosi út, 19382/4 hrsz-ú út, 19373/22 és 19373/35 hrsz-ú védelmi rendeltetésű erdőterület, 19373/15 és 19373/8 hrsz-ú út által határolt – területre vonatkozóan. Közzététel: 2017.01.05. részletek
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg