Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

Partnerségi egyeztetés

Debrecen Megyei Jogú Város 124/2001.(VI.21.) Kh. határozattal elfogadott településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása

Debrecen, 19. vrk., Bólyai utca – Komlóssy utca – Egyetem sgt. – Sestakert utca – Hatvani István által határolt területrészre vonatkozóan

Közzététel: 2017.07.31.

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja az érintetteket, hogy elkészült a fenti területrészre vonatkozó településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának véleményezési dokumentációja.

A partnerségi egyeztetés 2016. szeptemberében megkezdődött, így a korábbi 102/2013. (V. 30.) Kh. határozattal elfogadott - a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök egyeztetésének szabályairól szóló - Partnerségi Egyeztetési Szabályzat szerint történik a partnerségi véleményezés.

A településrendezési eszközök módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet 41. § szerinti egyszerűsített eljárás keretén belül kerül lefolytatásra.

A módosítás célja, lényegi eleme:

A 19. városrendezési körzet legértékesebb területe fekvése alapján méltán érdemel nagyobb figyelmet. Az Egyetem teret körülvevő tömbök közül ugyanis ez az a tömb, mely nem épült át teljesen az elmúlt fél évszázad alatt. Kedvezőnek mondható, hogy egy alacsony beépítési intenzitású telekhasználatot itt is felválthatja az intenzívebb, térfalszerű beépítés lehetősége, az egyetem közelsége nagyobb telekértéket, telekhasználati lehetőségeket rejt.

A módosítás révén a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat és szabályozási terv közötti összhang biztosítottá válik. Jelenleg a településszerkezeti terv nagyvárosias lakóterületként, míg a szabályozási terv kisvárosias lakózónaként rögzíti a telektömböt. A javasolt építési övezeti kód: Vt 600055.

Amennyiben a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, illetve javaslatot kíván tenni, úgy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. § (3) bekezdésében, továbbá Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése által a 102/2013.(V.30.) Kh. határozattal elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzat 1. bekezdésének c) pontjában foglaltak szerint a mellékletként feltöltött véleményezési dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban ezen közzététel megjelenésétől  számított 17 napon belül - azaz 2017. augusztus 1-től 2016. augusztus 18-ig - szíveskedjen azokat megtenni.

Észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani írásban, a fent ismertetett határidőig az alábbi módokon lehet:

- a papír alapú írásos észrevételt Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére (4024 Debrecen, Piac utca 20.) történő megküldésével,

- elektronikus levélben a foepitesziroda@ph.debrecen.hu e-mail címre.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

összefűzött véleményezési dokumentáció

Kapcsolódó tartalom

PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ ÉS MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA "Debrecen Megyei Jogú Város 124/2001. (VI.21.) Kh. határozattal elfogadott településszerkezeti tervének és a 8/2003.(V. 23.) Kr. rendelettel (DÉSZ) jóváhagyott helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása a Debrecen, Mikepércsi út – 0530/2 hrsz-ú út – 0530/22 hrsz-ú út – 0537/4 hrsz-ú út – 4808. számú országos mellékút által határolt területrészt érintően” Közzététel időpontja: 2018.11.12. részletek Közérthető összefoglaló Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításával összefüggésben a Debrecen, Mikepércsi út (47. sz. főút) – Repülőtéri déli bekötő út (481. sz. főút) – Debrecen Nagykereki vasúti mellékvonal (106. sz. vasútvonal) – Repülőtér által határolt területrészre vonatkozóan Közzététel: 2018.07.10. részletek PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ ÉS MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Pallag – Fekete István u. (hrsz: 660010) – Zsálya köz (hrsz: 66007 – Mezőgazdász u (hrsz: 66037) – 66003/7, és 66002/2 hrsz-ú út által határolt területen Kézilabda munkacsarnok megvalósítására vonatkozóan kidolgozásra került Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítására irányuló véleményezési dokumentáció. Közzététel ideje: 2018. október 19. részletek
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg