Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

Partnerségi egyeztetés

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló a 124/2001. (VI. 21.) Kh. számú határozat, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása indul a Debrecen, 0205 hrsz-ú út – 0200/1 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0202/56 hrsz-ú út – 0201/1 hrsz-ú út – 0202/47 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0191/1 hrsz-ú út – 0183/4 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0183/47 hrsz-ú út – 0183/50 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – Debrecen-Tiszalöki vasútvonal –  almazújvárosi út által határolt területrészt érintően.

Kifüggesztés dátuma: 2017. 03. 17.

ELŐZETES PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

ÉS MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló a 124/2001. (VI. 21.) Kh. számú határozat, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása indul a Debrecen, 0205 hrsz-ú út – 0200/1 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0202/56 hrsz-ú út – 0201/1 hrsz-ú út – 0202/47 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület –

0191/1 hrsz-ú út – 0183/4 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0183/47 hrsz-ú út – 0183/50 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – Debrecen-Tiszalöki vasútvonal – Balmazújvárosi út által határolt területrészt érintően.

Amennyiben a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, illetve javaslatot kíván tenni, úgy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. § (2) bekezdésében, továbbá Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése által a 5/2017. (II. 16.) Kh. határozattal elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzat 2. § (7) bekezdésében pontjában foglaltak szerint ezen előzetes tájékoztatóban, valamint a mellékletként feltöltött előzetes tájékoztatási dokumentációban foglaltakat is figyelembe véve, ezen közzététel megjelenésétől  számított 21 napon belül – azaz 2017. március 20-tól 2017. április 10-ig – szíveskedjen azokat megtenni, melyet az alábbi módokon lehet:

a papír alapú írásos észrevételt Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda címére (4024 Debrecen, Piac utca

20.) történő megküldésével,

elektronikus levélben a partnerseg@ph.debrecen.hu e-mail címre.

Kapcsolódó dokumentáció:

Előzetes tájékoztatási dokumentáció

A módosítással kapcsolatos lakossági fórum:

időpontja 2017. március 30. (csütörtök) 16.30, helyszíne 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Új Városháza, 100-as Házasságkötő Terem.

Ossza meg