Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

Partnerségi egyeztetés

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló a 124/2001. (VI. 21.) Kh. számú határozat, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása indul a Debrecen, 0205 hrsz-ú út – 0200/1 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0202/56 hrsz-ú út – 0201/1 hrsz-ú út – 0202/47 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0191/1 hrsz-ú út – 0183/4 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0183/47 hrsz-ú út – 0183/50 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – Debrecen-Tiszalöki vasútvonal –  almazújvárosi út által határolt területrészt érintően.

Kifüggesztés dátuma: 2017. 03. 17.

ELŐZETES PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

ÉS MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló a 124/2001. (VI. 21.) Kh. számú határozat, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása indul a Debrecen, 0205 hrsz-ú út – 0200/1 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0202/56 hrsz-ú út – 0201/1 hrsz-ú út – 0202/47 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület –

0191/1 hrsz-ú út – 0183/4 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0183/47 hrsz-ú út – 0183/50 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – Debrecen-Tiszalöki vasútvonal – Balmazújvárosi út által határolt területrészt érintően.

Amennyiben a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, illetve javaslatot kíván tenni, úgy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. § (2) bekezdésében, továbbá Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése által a 5/2017. (II. 16.) Kh. határozattal elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzat 2. § (7) bekezdésében pontjában foglaltak szerint ezen előzetes tájékoztatóban, valamint a mellékletként feltöltött előzetes tájékoztatási dokumentációban foglaltakat is figyelembe véve, ezen közzététel megjelenésétől  számított 21 napon belül – azaz 2017. március 20-tól 2017. április 10-ig – szíveskedjen azokat megtenni, melyet az alábbi módokon lehet:

a papír alapú írásos észrevételt Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda címére (4024 Debrecen, Piac utca

20.) történő megküldésével,

elektronikus levélben a partnerseg@ph.debrecen.hu e-mail címre.

Kapcsolódó dokumentáció:

Előzetes tájékoztatási dokumentáció

A módosítással kapcsolatos lakossági fórum:

időpontja 2017. március 30. (csütörtök) 16.30, helyszíne 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Új Városháza, 100-as Házasságkötő Terem.

Kapcsolódó tartalom

FŐÉPÍTÉSZ IRODA HIRDETMÉNY Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet módosító 20/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Debrecen, 1. sz. vrk., Burgundia utca páros oldala – Csapó utca – Liszt Ferenc utca – Blaháné utca által határolt, valamint a Debrecen 71. sz. vrk. Debrecen-Józsa, Alsójózsai utca – Monostorerdő utca – tervezett 12 méter szabályozási szélességű magánút – Zsindely utca által határolt területekre vonatkozó helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet. Kifüggesztés dátuma : 2017.06.02 részletek FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE Közzététel bizottsági döntés környezeti vizsgálattal kapcsolatban - 471. sz. főút közlekedés infrastruktúra-fejlesztéshez kötődő településrendezési eszközök módosítása Közzététel dátuma: 2018.05.28 részletek PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ ÉS MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA "Debrecen Megyei Jogú Város 124/2001. (VI.21.) Kh. határozattal elfogadott településszerkezeti tervének és a 8/2003.(V. 23.) Kr. rendelettel (DÉSZ) jóváhagyott helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása a Debrecen, Mikepércsi út – 0530/2 hrsz-ú út – 0530/22 hrsz-ú út – 0537/4 hrsz-ú út – 4808. számú országos mellékút által határolt területrészt érintően” Közzététel időpontja: 2018.11.12. részletek
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg