Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

Partnerségi egyeztetés és meghívó lakossági fórumra

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozat, illetve Debrecen helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban a Debrecen Megyei Jogú Város 21. vrk. déli - Balmazújvárosi út, 19382/4 hrsz-ú út, 19373/22 és 19373/35 hrsz-ú védelmi rendeltetésű erdőterület, 19373/15 és 19373/8 hrsz-ú út által határolt – területre vonatkozóan.

Közzététel: 2017.01.05.

Amennyiben a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, illetve javaslatot kíván tenni, úgy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdésében, továbbá a településfejlesztési, a településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló 5/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelete szerint a mellékletként feltöltött véleményezési dokumentációban foglaltakat figyelembe véve a közzététel megjelenésétől  számított 17 napon belül – azaz 2018. január 08.-tól 2018. január 25.-ig – szíveskedjen azokat megtenni, melyeket az alábbi módokon tehet:

  • papír alapú észrevétel (Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda 4024 Debrecen, Piac utca 20.) címére,
  • elektronikus formában pedig a partnerseg@ph.debrecen.hu email-re.

Kapcsolódó dokumentáció:

Véleményezési dokumentáció (www.debrecen.hu-n érhető el)

A módosítással kapcsolatos lakossági fórum:

  • időpontja 2018. január 16. (kedd) 1630,
  • helyszíne 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (Új Városháza), 100-as Házasságkötő Terem.

Debrecen, 2017. január 05.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

DB. 21. vk. déli rész rend. terv mód. véleményezési dok.

Ossza meg