Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

Partnerségi egyeztetés és meghívó lakossági fórumra

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban a Debrecen Megyei Jogú Város 12. számú vrk. Szent Anna utca – Vígkedvű Mihály utca – Szombathi István utca – Nagy-Gál István utca által határolt területre vonatkozóan.

Közzététel: 2018.06.06.

Amennyiben a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, illetve javaslatot kíván tenni a jogszabályi előírások alapján ezen közzététel megjelenésétől számított 17 napon belül – azaz 2018. június 6-tól 2018. június 23-ig – szíveskedjen azokat megtenni, melyeket az alábbi módokon tehet:

papír alapú észrevétel (Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda 4024 Debrecen, Piac utca 20.) címére,

elektronikus formában pedig a partnerseg@ph.debrecen.hu email-re.

A módosítással kapcsolatos lakossági fórum:

időpontja 2018. június 14. (csütörtök) 16:00,

helyszíne 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2., Főépítészi Iroda Tárgyalója.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

12. sz. vrk. Véleményezési dokumentáció

Kapcsolódó tartalom

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE KÖZGYŰLÉSI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSÁRÓL Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítását Debrecen-Józsa 71. számú városrendezési körzet 35.sz. főút – Hátszeg utca – Szilegyházi utca – Gönczy Pál utca által határolt területet érintően a Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlés 13/2019. (IV. 18.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá. Közzététel: 2019. 04. 26. részletek PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ ÉS MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. számú határozat, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban Pallag településrész, a 72.sz. vrk., Mezőgazdász utca - Manninger Gusztáv utca – Hanga utca - tervezett belterület határ – 4.sz. főút – 05/13 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület– Bánat utca által határolt területrészt érintően. Kifüggesztés dátuma: 2017. 05. 20. részletek Főépítészi Iroda - HIRDETMÉNY A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szabályozza a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök elkészítésének vagy módosításának véleményeztetését. Kifüggesztés napja: 2016. június 27. részletek

Ossza meg