Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS ÉS MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a településkép védelméről szóló 45/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosítása folyamatban van.

Amennyiben a rendelet módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, illetve javaslatot kíván tenni a jogszabályi előírások alapján ezen közzététel megjelenésétől számított 17 napon belül – azaz 2019. november 26-tól 2019. december 12-ig – szíveskedjen azokat megtenni, melyeket az alábbi módokon tehet:

  • papír alapú észrevétel (Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi Iroda 4024 Debrecen, Iparkamara utca 2.) címére,
  • elektronikus formában pedig a partnerseg@ph.debrecen.hu email-re.

Kapcsolódó dokumentáció: Véleményezési dokumentáció (www.debrecen.hu)

A módosítással kapcsolatos lakossági fórum:

  • időpontja 2019. december 3. (kedd) 14:00,
  • helyszíne 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2., Főépítészi Iroda Tárgyalója.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Véleményezési dokumentáció

Kapcsolódó tartalom

KÖZZÉTÉTEL BIZOTTSÁGI DÖNTÉSRŐL- DEBRECEN 28.SZ. VRK. (Szepesi utca) DMJV Polgármesteri Hivatala Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket hogy a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V.23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban a 28. vrk., Szepesi utca – Téglás utca – Kanális utca – Halász utca által határolt területre vonatkozóan. Közzététel: 2017. szeptember 13. részletek Főépítészi Iroda - HIRDETMÉNY(2017.04.25) Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy folyamatban van Debrecen, 40. sz. vrk., Kishegyesi út – Derék utca – Vincellér utca folytatásában tervezett városi gyűjtőút – tervezett nyugati elkerülő-gyűjtőút – Tócó-csatorna által határolt területrészre vonatkozó helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41.§. szerinti (egyszerűsített eljárás) egyeztetési eljárása. A módosítás kapcsán a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 28/2017. (IV.19.) KVFB határozatában a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak. részletek Partnerségi egyeztetés (2016.december.21) Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása a 40. sz. vrk., Kishegyesi út – Derék utca – Vincellér utca folytatásában tervezett városi gyűjtőút – tervezett nyugati elkerülő-gyűjtőút – Tócó-csatorna által határolt területrészt érintően......Kifüggesztés napja : 2016.12.21 részletek

Ossza meg