Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRŐL ÉS MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 45/2017 (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítása van folyamatban.

Közzététel dátuma: 2018.08.30

A módosítás célja a magasabb szintű jogszabályoknak való megfeleltetés biztosítása az esetleges eltérések kiküszöbölésével, illetőleg a rendelet hatályba lépése óta eltelt időszak gyakorlata során tapasztaltak alapján - mind jogalkotói, mind pedig jogalkalmazói szemszögből - az indokolt szakmai változtatási igények rendeletbe történő beépítése, amely által a településképi követelmények érvényesülése hatékonyabbá válhat.

Amennyiben a településképi rendelet módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, illetve javaslatot kíván tenni a jogszabályi előírások alapján ezen közzététel megjelenésétől számított 19 napon belül – azaz 2018. augusztus 30-tól 2018. szeptember 18-ig – szíveskedjen azokat megtenni, melyeket az alábbi módokon tehet:

  • papír alapú észrevétel (Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi Iroda 4024 Debrecen, Piac utca 20.) címére,
  • elektronikus formában pedig a partnerseg@ph.debrecen.hu email-re.

A módosítással kapcsolatos lakossági fórum:

- időpontja 2018. szeptember 10. (hétfő) 15:00 óra,

- helyszíne 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. (Főépítészi Iroda Tárgyalóterme)

Debrecen, 2018. augusztus 30.

Kapcsolódó tartalom

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE Közzététel bizottsági döntés településrendezési eszközök módosításhoz kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárásáról Debrecen, Mikepércsi út (47. sz. főút)– Repülőtéri déli bekötő út (481. sz. főút) – Debrecen Nagykereki vasúti mellékvonal (106. sz. vasútvonal) - Mandolás utca – Szatke Ferenc utca által határolt területen belül ütemezett módosítás I. ütemezéséhez kapcsolódóan – Debreceni Déli Gazdasági Övezet (DDGÖ) – területre vonatkozó településrendezési eszköz módosítása Közzététel időpontja: 2019. 06. 20. részletek Partnerségi tájékoztató és meghívó lakossági fórumra Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló a 124/2001. (VI. 21.) Kh. számú határozat, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban a Debrecen, 0205 hrsz-ú út – 0200/1 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0202/56 hrsz-ú út – 0201/1 hrsz-ú út – 0202/47 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0191/1 hrsz-ú út – 0183/4 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0183/47 hrsz-ú út – 0183/50 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – Debrecen-Tiszalöki vasútvonal – Balmazújvárosi út által határolt területrészt érintően. Közzététel: 2018.06.06. részletek Partnerségi egyeztetés és meghívó lakossági fórumra Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban a Debrecen Megyei Jogú Város 12. számú vrk. Szent Anna utca – Vígkedvű Mihály utca – Szombathi István utca – Nagy-Gál István utca által határolt területre vonatkozóan. Közzététel: 2018.06.06. részletek

Ossza meg