Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

Partnerségi tájékoztató és meghívó lakossági fórumra

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban Debrecen-Józsa 71. számú vrk., Szentgyörgyfalvi út - Bocskai István út - Tócó csatorna - 27986/19 hrsz-ú csatorna - 27986/17 hrsz-ú - 27987/2 hrsz-ú terület - 27986/21 hrsz-ú út által határolt területet érintően

Közzététel: 2018.02.19.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban Debrecen-Józsa 71. számú vrk., Szentgyörgyfalvi út - Bocskai István út - Tócó csatorna - 27986/19 hrsz-ú csatorna - 27986/17 hrsz-ú - 27987/2 hrsz-ú terület - 27986/21 hrsz-ú út által határolt területet érintően.

Amennyiben a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, illetve javaslatot kíván tenni a jogszabályi előírások alapján ezen közzététel megjelenésétől  számított 17 napon belül – azaz 2018. február 19-től 2018. március 7-ig – szíveskedjen azokat megtenni, melyet az alábbi módokon lehet:

-a papír alapú írásos észrevételt Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda címére (4024 Debrecen, Piac utca 20.) történő megküldésével,

-elektronikus levélben a partnerseg@ph.debrecen.hu e-mail címre.

Kapcsolódó dokumentáció:

véleményezési dokumentáció (csatolt pdf)

A módosítással kapcsolatos lakossági fórum:

- időpontja 2018. február 27. (kedd) 16.30,

- helyszíne 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Új Városháza, 100-as Házasságkötő Terem.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Debrecen-Józsa Klastrompart szabályozási terv módosítás egyeztetési dokumentáció

Kapcsolódó tartalom

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE – KÖZGYŰLÉSI DÖNTÉSRŐL Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló a 124/2001. (VI. 21.) Kh. számú határozatot módosító 139/2018. (VII. 12.) határozattal állapította meg, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet módosító 29/2018. (VII. 12.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá a Debrecen, 0205 hrsz-ú út – 0200/1 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület  - 0202/56 hrsz-ú út – 0201/1 hrsz-ú út - -0202/47 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0191/1 hrsz-ú út – 0183/4 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0183/47 hrsz-ú út – 0183/50 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – Debrecen-Tiszalöki vasútvonal – Balmazújvárosi út által határolt területre vonatkozó településszerkezeti tervet, illetve  helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet. Közzététel dátuma: 2018. 07. 30. részletek PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ ÉS MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. számú határozat, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása indul a Debrecen, Kishegyesi út – Szent Mihály utca – Balásházy János utca – 17119/64 hrsz-ú út – 17118/2 hrsz-ú út – 17118/18 hrsz-ú út – 0375/2 hrsz-ú út – Kígyóhagyma utca – 0376/6 hrsz-ú út – Varjútövis utca – 0367/55 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0367/42 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területet érintően. Közzététel ideje: 2018. szeptember 25. részletek Rendezési terv módosítása Helyi építésiszabályzat és szabályozási terv módosítása a Debrecen, 37. vrk - Kishatár út, 17191/15hrsz-ú út, 17189/69 hrsz-ú út, iparvágány, 17213 hrsz-ú csatorna, Harsona utca,Házgyár utca által határolt területrészre vonatkozóan- PARTNERSÉGIEGYEZTETÉS Közzététel napja: 2015. 11. 19. részletek
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg