Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ ÉS MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban a Debrecen, Kiskörút nyugati szakasza mentén a közterülettel határos épületszárnyakat magába foglaló területre vonatkozóan.

Közzététel : 2019.01.07

Amennyiben a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, illetve javaslatot kíván tenni a jogszabályi előírások alapján ezen közzététel megjelenésétől számított 17 napon belül – azaz 2019. január 7-től 2019. január 24-ig – szíveskedjen azokat megtenni, melyeket az alábbi módokon tehet:

  • papír alapú észrevétel (Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi Iroda 4024 Debrecen, Iparkamara utca 2.) címére,
  • elektronikus formában pedig a partnerseg@ph.debrecen.hu email-re.

Kapcsolódó dokumentáció:  Véleményezési dokumentáció (www.debrecen.hu)

A módosítással kapcsolatos lakossági fórum:

Időpontja 2019. január 15. (kedd) 14:00, helyszíne 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2., Főépítészi Iroda Tárgyalója.

Debrecen, 2019. január 07.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Véleményezési dokumentáció

Kapcsolódó tartalom

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ 5. SZ. VRK. KÖZGYŰLÉSI JÓVÁHAGYÁS Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozatát módosító 112/2018. (VI. 28.) önkormányzati határozattal, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet módosító 21/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Debrecen, 5. sz. vrk. Hatvan u. – Szepességi u. – Bajcsy-Zsilinszky u. – Tisza István u. által határolt területrészre vonatkozó településszerkezeti tervet, illetve helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet. részletek Szabályozási terv módosítás A településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása a Debrecen, 0632 hrsz-ú Panoráma út - 01051 hrsz-ú út- 0752/8 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület - 0756 hrsz-ú út - 0752/14 hrsz-ú út - 0752/17 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület - 0632 hrsz-ú Panoráma út - 0752/19, 0752/20, 0752/2, 0752/21 hrsz-ú beépítésre nem szánt területek által határolt területre vonatkozóan PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS - véleményezési szakasz Közzététel napja: 2016. 03. 02. részletek Rendezési terv módosítása A településszerkezetiterv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása a Debrecen, 35. számúországos főút - 058/14 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület - 057 hrsz-ú út által határoltterületre vonatkozóan PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS - véleményezésiszakaszKözzététel napja: 2015. 07. 06. részletek
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg