Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ ÉS MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban a Debrecen, Kiskörút nyugati szakasza mentén a közterülettel határos épületszárnyakat magába foglaló területre vonatkozóan.

Közzététel : 2019.01.07

Amennyiben a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, illetve javaslatot kíván tenni a jogszabályi előírások alapján ezen közzététel megjelenésétől számított 17 napon belül – azaz 2019. január 7-től 2019. január 24-ig – szíveskedjen azokat megtenni, melyeket az alábbi módokon tehet:

  • papír alapú észrevétel (Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi Iroda 4024 Debrecen, Iparkamara utca 2.) címére,
  • elektronikus formában pedig a partnerseg@ph.debrecen.hu email-re.

Kapcsolódó dokumentáció:  Véleményezési dokumentáció (www.debrecen.hu)

A módosítással kapcsolatos lakossági fórum:

Időpontja 2019. január 15. (kedd) 14:00, helyszíne 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2., Főépítészi Iroda Tárgyalója.

Debrecen, 2019. január 07.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Véleményezési dokumentáció

Kapcsolódó tartalom

Partnerségi egyeztetés (2016.december.21) Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása a 40. sz. vrk., Kishegyesi út – Derék utca – Vincellér utca folytatásában tervezett városi gyűjtőút – tervezett nyugati elkerülő-gyűjtőút – Tócó-csatorna által határolt területrészt érintően......Kifüggesztés napja : 2016.12.21 részletek Rendezési terv módosítása A településszerkezetiterv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása a Debrecen, 35. számúországos főút - 058/14 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület - 057 hrsz-ú út által határoltterületre vonatkozóan PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS - véleményezésiszakaszKözzététel napja: 2015. 07. 06. részletek FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE „Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött Debrecen, Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V. 23.) Kr. rendelet – magasabb szintű jogszabályi előírásokkal való összhang megteremtése érdekében történő módosításával összefüggő – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29/A.§.(3) bd) pontja, valamint az 5/2017.(II.16.) önkormányzati rendelettel elfogadott településfejlesztési, a településrendezési és a településképi partnerségi szabályzat szerinti – partnerségi egyeztetési eljárása. Közzététel: 2017.09.20. részletek

Ossza meg