Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ ÉS MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen, Mikepércsi út (47. sz. főút)– Repülőtéri déli bekötő út (481. sz. főút) – Debrecen Nagykereki vasúti mellékvonal (106. sz. vasútvonal) - Mandolás utca – Szatke Ferenc utca által határolt területen belül ütemezett módosítás I. ütemezéséhez kapcsolódóan – Debreceni Déli Gazdasági Övezet (DDGÖ) – területre vonatkozóan a  településrendezési eszköz módosításához kidolgozásra került Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítására irányuló véleményezési dokumentáció.

Közzététel ideje: 2019. május 28.

Amennyiben a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, illetve javaslatot kíván tenni, úgy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdésében, továbbá Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése által a településfejlesztési, településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló 5/2017. (II. 16.) Kh. rendelettel elfogadott 2. § (6) bekezdésében pontjában foglaltak alapján ezen közzététel megjelenésétől  számított 17 napon belül – azaz 2019. május 28-tól 2019. június 14-ig – szíveskedjen azokat megtenni, melyet az alábbi módokon lehet:

  • a papír alapú írásos észrevételt Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda címére (4024 Debrecen, Piac utca 20.) történő megküldésével,
  • elektronikus levélben a partnerseg@ph.debrecen.hu e-mail címre.

Kapcsolódó dokumentáció: Véleményezési dokumentáció

A lakossági fórum:

  • időpontja 2019. június 6. (csütörtök) 1000,
  • helyszíne 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2., Főépítészi Iroda tárgyalója

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Véleményezési dokumentáció

Kapcsolódó tartalom

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE Debrecen, 1. számú városrendezési körzet, Kossuth utca – Klaipeda utca – Szent Anna utca – Batthyány utca által határolt területet érintő módosítással összefüggő partneri egyeztetés lezárásáról. részletek Partnerségi egyeztetés – Főépítészi Iroda hirdetménye Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a 471 sz. főút közlekedés infrastruktúra-fejlesztéséhez kapcsolódóan kidolgozásra került Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló a 124/2001. (VI. 21.) Kh. számú határozat, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítására irányuló véleményezési dokumentáció. Közzététel: 2018.06.16. részletek FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a Debrecen, Mikepércsi út (47.sz. főút) – Repülőtéri déli bekötő út (481.sz.főút) – Debrecen Nagykereki vasúti mellékvonal (106.sz. vasútvonal) – Repülőtér által határolt területrészre vonatkozó helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításával (sajátos előírás kiegészítésével) összefüggő, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29/A.§.(3) bd) pontja, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2017. (II. 16.) rendelettel elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) szerinti partnerségi egyeztetési eljárása. Közzététel dátuma:2018.06.21. részletek

Ossza meg