Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ – TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMI RENDELETTEL KAPCSOLATBAN

PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ – TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMI RENDELETTEL KAPCSOLATBAN Debrecen-Józsa 71. számú vrk., Szentgyörgyfalvi út - Bocskai István út - Tócó csatorna - 27986/19 hrsz-ú csatorna - 27986/17 hrsz-ú - 27987/2 hrsz-ú terület - 27986/21 hrsz-ú út által határolt területre vonatkozóan

Közzététel: 2018. 05. 09.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló 45/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletét a Debrecen-Józsa 71. számú vrk., Szentgyörgyfalvi út - Bocskai István út - Tócó csatorna - 27986/19 hrsz-ú csatorna - 27986/17 hrsz-ú - 27987/2 hrsz-ú terület - 27986/21 hrsz-ú út által határolt területre vonatkozóan módosítja, azaz a településkép védelmi rendelettervezetben foglaltak szerint egészíti ki. 

A településkép védelmi rendelet módosítással – új sajátos előírással történő kiegészítéssel – kapcsolatban javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani írásban, 2018. május 10-től 2018. május 17-ig közötti időszakban szíveskedjen megtenni az alábbi módokon lehet: 

- a papír alapú írásos észrevételt Debrecen Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda címére (4024 Debrecen, Piac utca 20.) történő megküldésével,

- elektronikus levélben a partnerseg@ph.debrecen.hu e-mail címre. 

Kapcsolódó dokumentáció:

- településkép védelmi rendelettervezet

- végső szakmai véleményezési dokumentáció

 

Közzététel: 2018. május 9.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Szabályozás Józsa Klastrompart végső szakmai véleményezési dokumentáció
Településkép védelmi rendelettervezet

Kapcsolódó tartalom

Partnerségi egyeztetés (2017. március 24.) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. számú határozat, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása indul Pallag településrész, a 72.sz. vrk., Mezőgazdász utca – Manninger Gusztáv utca – Hanga utca – tervezett belterület határ – 4.sz. főút – 05/13 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – Bánat utca által határolt területrészt érintően. kifüggesztés dátuma: 2017. 03. 24. részletek TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET MÓDOSÍTÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 35/2018. (X.25.) önkormányzati rendeletével módosította a településkép védelméről szóló 45/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletét. részletek Szabályozási terv módosítás 2016.04.06. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a Debrecen 22. számú vrk. Balmazújvárosi út - Tócó-csatorna - 17240/21 hrsz-ú terület - 17242 hrsz-ú út -17235/11 hrsz-ú terület által határolt területre vonatkozó helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának részletek

Ossza meg