Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

Partnerségi véleményezés

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Településképi Arculati Kézikönyvét megalkotta. A településfejlesztési, településrendezési és a településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló 5/2017. (II.16.) Kr. sz. önkormányzati rendelet alapján Debrecen Város Településképi Arculati Kézikönyvét (továbbiakban: Kézikönyv) széleskörű nyilvánosság biztosításával partnerségi véleményezésre bocsátja. 

Közzététel: 2017.11.03.

Az elkészült Kézikönyvvel kapcsolatban javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani írásban, 2017. november 14-től 2017. november 21-ig az alábbi módokon lehet:

  • a papír alapú írásos észrevételt Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda címére (4024 Debrecen, Piac utca 20.) történő megküldésével,
  • elektronikus levélben a partnerseg@ph.debrecen.hu e-mail címre.

Továbbá, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármestere tisztelettel meghív minden érintett lakost Debrecen Városának az elkészült Településképi Arculati Kézikönyv PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSI LAKOSSÁGI FÓRUMÁRA, melynek időpontja 2017. november 13. (hétfő) 16.30, helye 4026 Debrecen, Kálvin tér 11., Új Városháza, Házasságkötő Terem.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Debrecen Településképi Arculati Kézikönyv 2017

Kapcsolódó tartalom

Partnerségi egyeztetés és meghívó lakossági fórumra Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozat, illetve Debrecen helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban a Debrecen Megyei Jogú Város 5. számú vrk., Hatvan utca – Szepességi utca – Bajcsy-Zsilinszky utca – Tisza István utca által határolt területre vonatkozóan. Közzététel: 2018.03.21. részletek Partnerségi egyeztetés – Főépítészi Iroda hirdetménye „Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása Debrecen, Mikepércsi út (47.sz. főút)– Repülőtéri déli bekötő út (481.sz.főút) – Debrecen Nagykereki vasúti mellékvonal (106.sz. vasútvonal) – Repülőtér által határolt területrészt érintően” Közzététel: 2018.06.11. részletek Rendezési terv módosítása 2015. augusztus 26. 'Debrecen vasúti csomópont átépítésének előkészítése, megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési tervek, támogatási kérelem készítése' tárgyú projekt vonatkozásában felmerülő településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának -PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE Közzététel napja: 2015. 08. 27. részletek

Ossza meg