Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

Partnerségi véleményezés

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata elkészítette Debrecen Város településképi rendeletét. A településfejlesztési, településrendezési és a településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló 5/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet alapján Debrecen Város településképi rendeletét széleskörű nyilvánosság biztosításával partnerségi véleményezésre bocsátja.
Közzététel: 2017.11.18.

Az elkészült településképi rendelettel kapcsolatban javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani írásban, 2017. november 18-tól 2017. november 26-ig az alábbi módokon lehet:
- a papír alapú írásos észrevételt Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda címére (4024 Debrecen, Piac utca 20.) történő megküldésével,
- elektronikus levélben a partnerseg@ph.debrecen.hu e-mail címre.
Továbbá,
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármestere tisztelettel meghív minden kedves debreceni lakost Debrecen Városának az elkészült településképi rendelet
PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSI LAKOSSÁGI FÓRUMÁRA,
melynek időpontja 2017. november 27. (hétfő) 16.30, helye 4026 Debrecen, Kálvin tér 11., Új Városháza, Házasságkötő Terem.
Debrecen, 2017. november 18.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Településképi rendelet közzétételre

Kapcsolódó tartalom

KÖZZÉTÉTEL BIZOTTSÁGI DÖNTÉSRŐL- DEBRECEN 28.SZ. VRK. (Szepesi utca) DMJV Polgármesteri Hivatala Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket hogy a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V.23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban a 28. vrk., Szepesi utca – Téglás utca – Kanális utca – Halász utca által határolt területre vonatkozóan. Közzététel: 2017. szeptember 13. részletek FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE KÖZGYŰLÉSI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Debrecen Mikepércsi út – 0530/2 hrsz-ú út – 0530/22 hrsz-ú út – 0537/4 hrsz-ú út és a 4808. számú országos mellékút által határolt területrészt érintően Debrecen Megyei Jogú Város 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozattal elfogadott településszerkezeti tervének módosítását Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlés 35/2018. (XII. 20.) határozatával fogadta el valamint a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítását Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlés 8/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá. Közzététel: 2019. 04. 09. részletek Főépítészi hirdetmény, rendezési terv módosítás Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása „Debrecen, 1./ Vágóhídi csatorna – 0577 hrsz-ú út – Monostorpályi út – Vámraktár utca – Kulacs utca – Borzán Gáspár utca – 11275 hrsz-ú csatorna – 11272/2 hrsz-ú csatorna,2./ Gergely utca – Lázár utca – 0533/21 hrsz-ú, 0533/14 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – Szávay Gyula utca, 3./ Lencz utca – 0550/3 hrsz.-ú út – 0550/125, 0550/123, 0550/121, 0550/119, 0550/117 hrsz-ú beépítésre nem szánt területek – 0550/39 hrsz-ú út – 0550/47, 0550/46 hrsz-ú beépítésre nem szánt területek és a 0563 hrsz-ú út által határolt területrészre vonatkozóan részletek
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg