Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

Településképi Arculati Kézikönyv

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadta Debrecen Megyei Jogú Város Településképi Arculati Kézikönyvét a 317/2017. (XII. 14.) önkormányzati határozattal, illetve elfogadta a településkép védelméről szóló 45/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletet.

Közzététel: 2018.01.03.

A települések értékeinek védelmére és kiteljesítésére irányuló Nemzeti Építészetpolitika lehetőséget nyújtott arra, hogy a helyi szemléletformálás elősegítésére jogot alkossanak a képviselőtestületek. Ezen dokumentum kidolgozására, egyeztetésére és társadalmasítására megfelelő jogszabályi háttér ismeretében Debrecen város elkészítette Településképi Arculati Kézikönyvét és településképi Rendeletét.

Debrecen Arculati Kézikönyve meghatározza az eltérő karakterű településrészeket, az egyes települési értékeket, azok jellemzőivel, másrészt a településkép fejlődésének elősegítésére ajánlásokat fogalmaz meg a meghatározott karaktereknek megfelelően.

Az ajánlások célja - Debrecen helyi értékeinek megismertetésével - az építészeti lehetőségek feltárása és a választási lehetőségek bemutatása. Ezen újszerű megközelítés nem elsősorban az épületre, hanem a befogadó épített környezetre irányul.

A jogalkotói és szabályozói szándék együttesen a Kézikönyv nyílt jellegét célozza meg, azaz a jövőben is szemléletformáló kezdeményezésekkel, hozzászólásokkal fejlődő dokumentumává kíván válni a városkép formálásának.

A Kézikönyv ajánlásai, választási lehetőségei mellett szabályozók kidolgozása és településképi szabályok egységes rendeletbe szerkesztése is szükséges eleme a városkép alakításának.

Debrecen Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló rendelete elsődlegesen a város történelmének, hagyományainak őrzését, a település identitását védő intézkedések megtételét és az építészeti örökség jövő nemzedéknek történő átadását szolgálja.

Ennek eszközei a helyi egyedi és területi védelmi szintek, településképi szempontból meghatározó területek, továbbá településkép-érvényesítési eszközök definiálása, a normatív szabályok megfogalmazása, melyekkel a város helyi örökségvédelmi intézkedéseinek folyamatosságát biztosítva válnak alakíthatóvá a település arculati jellemzői.

E rendelet az egyes településképi követelményeket a már említett alkalmazási területekre vonatkozóan külön-külön tartalmazza.

Reklámozási tevékenységet területi védelemmel érintett területen és egyedi védelemmel érintett elemen (építményen) folytatni nem lehet, egyéb helyeken pedig reklám, reklámhordozó csak közterületen helyezhető el.

Településképi elvárások érvényesítésének eszközeiként három eljárás került szabályozásra:

  • a településképi véleményezési eljárás az egyes hatósági engedélyhez kötött tevékenységek vonatkozásában,
  • a településképi bejelentési eljárás az egyes hatósági engedélyhez nem kötött, valamint a reklámozási tevékenység tekintetében, továbbá
  • a településképi kötelezési eljárás a településképi követelmények érvényesítésének érdekében.

Debrecen Arculati Kézikönyvében szereplő a városképi értékek megőrzésére és formálására vonatkozó szempontok alapján történő helyi anyagi és eljárási szabályok megalkotásával a város építészeti örökségének, arculatának a jövő nemzedékek számára való megtartása és minőségi formálása valósulhat meg figyelemmel az általános építészeti környezet és kultúra szemléletformáló elemeire.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Településkép védelméről szóló rendelet
Településképi Arculati Kézikönyv

Ossza meg