Hőmérséklet
Oktatás

Görgey Utcai Óvoda

Pedagógiai programunk kiemelt feladatnak tekinti a környezeti nevelést, erre építi a fejlődést elősegítő tevékenységeket, tartalmazza a fenntarthatóság pedagógiája iránti elkötelezettséget.

Környezettudatos szemlélet kialakításával szeretnénk elérni azt, hogy a gyermekek tiszteljék környezetüket, bátran alakítsák azt anélkül, hogy kárt tennének benne. Séták, kirándulások, táborozás (erdei óvoda) alkalmával próbáljuk a gyermekeket fejleszteni, és kihasználni azt a többletet, amit a Nagyerdő közelsége jelent.

Középpontba helyezzük a gyermeket, lehetőséget nyújtunk a személyiség kibontakoztatására. A gyerekek nevelése egyéni fejlettségükhöz igazodó differenciált bánásmód elve alapján, tevékenységközpontú módszerekkel történik, kiterjed a sajátos nevelési igényű, interkulturális gyermekek nevelésére is. Alapul vesszük a gyerekcsoport sokszínűségét, érdeklődését, életkori sajátosságait, az érés sajátos törvényszerűségeit. Figyelembe vesszük a gyermekek egyéni fejlődési ütemét és képességeit, biztosítva mindenki számára az egyenlő hozzáférést, jogainak érvényesítését. A gyerekek önállóan, és személyes érdeklődéstől vezetve, tevékenységeken keresztül fedezzék fel a világot!

A Görgey Utcai Óvoda honlapja itt érhető el

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Görgey Utcai Óvoda alapító okirat

Ossza meg