Hőmérséklet
Oktatás

Közép Utcai Óvoda

Óvodánk a Vargakertben csendes környezetben található, tornateremmel is rendelkezik. A gazdagon felszerelt csoportszobák berendezése az óvoda funkciójának jól megfelel. Udvarunk  csendes, ligetes park, az árnyat adó fák,  a korszerű udvari játékok  biztosítják  a sokféle mozgás lehetőségét, a gyermekek egészséges testi fejlődését, mozgásigényük kielégítését. Csoportszobáink meleg, barátságos, családias hangulatot árasztanak. A meghitt kuckók lehetőséget adnak a gyerekek egymástól független, nyugodt, elmélyült játékára. A gazdag fejlesztőjátékok tára segíti a sokszínű játéklehetőséget. A gyermekek egészségmegőrzéséhez járul hozzá a „Sószobánk”. Az egyéni fejlesztések és a logopédiai foglalkozások színtere, pedig a gazdagon felszerelt „Napocskás” fejlesztő szoba.

Intézményünk óvodapedagógusainak és gyógypedagógusának felkészültsége megfelel a korszerű nevelőmunka elvárásainak. gyermek fejlődését a tudatosan, tervszerűen végzett nevelőmunka, az érzelmi biztonságot nyújtó óvónői attitűd segíti. A pedagógiai munkát szakképzett dajkák is támogatják. ínű és változatos élményt nyújtó tevékeny és nyitott óvodai együttlétet biztosítunk gyermekeink számára, ahol a játékalaptevékenység, mely  a világ megismerésének formája, melyben az értelem, az érzelem az élmény együtt motiválják a gyermeket a kitartó tevékenységre, biztosítva ezzel fejlődésüket.
A Pedagógiai Programunkat magas szinten valósítjuk meg, melyben a 3-7 éves korú gyermekek személyiségének fejlesztését, fejlődésük támogatását vállaltuk fel, beleértve a sajátos nevelési igényűgyermekeket is. (Down-szindrómás) A gyermekekhez, az életkori sajátosságok és az egyéni szükségletek, különbségek ismeretében közelítünk. A feltételrendszer, a tevékenységek tudatos befolyásolásával segítjük a személyiség kibontakozását, tekintettel az eltérő adottságokra, képességekre, szokásokra, nembeli, érésbeli, vérmérsékleti különbségekre és a családok értékrendjének sokféleségére.

A Közép Utcai Óvoda honlapja itt érhető el

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Közép Utcai Óvoda alapító okirat
Kiss Barbara pályázata
A szakmai munkaközösségek véleménye Kiss_Barbara vezetési programjáról
A nevelőtestület véleménye Kiss Barbara vezetési programjáról
Szavazási eredmények

Ossza meg