Hőmérséklet
Oktatás

Kuruc Utcai Óvoda

A 6 csoportos, belvároshoz közeli, csendes környezetben lévő óvoda hatalmas, fajátékokban, árnyat adó fákban gazdag, füves, dombos, változatos mozgáslehetőséget biztosító udvarral, természetes anyagokban gazdag, jól felszerelt csoportszobákkal, sportpadlós, jól felszerelt tornaszobával várja a gyermekeket.

A jól felkészült, innovatív nevelőtestület sokéves alkotó munkával készítette el egyéni képességfejlesztő programját. Segédanyagunk a 11 kötetes saját készítésű Megismerés-fejlesztés rendszere és eszköztára című könyvcsalád, melyet országosan sok óvodában használnak, s az óvodapedagógusi képzésben ajánlott irodalom. Kiadványainkkal országhatárokon is túlmutató szakmai sikereket értünk el. Programunkkal hitvallást tettünk amellett, hogy minden gyermeknek joga van az egyéni képességeinek megfelelő fejlesztést, törődést megkapnia. Óvodába lépéstől iskolába lépésig nyomon követjük  a gyermek fejlettségét (ezt 3 havonta rögzítjük, melyről a szülőt rendszeresen tényszerűen tájékoztatjuk). Egyéni fejlettségüknek, fejlődésüknek megfelelően egyéni fejlesztési terv alapján segítik az óvodapedagógusok a gyermek fejlődését. Specifikumunk, hogy nem erőltetjük, nem kötelezzük, nem tanítjuk be, nem szerepeltetjük a gyermekeket. A sok-sok sikerélmény hatására belső késztetést érez a gyermek a szervezett tevékenységeken való részvételre. Egyénileg vagy kiscsoportban, fejlettségi szintjükhöz, haladási ütemükhöz igazodva foglalkozunk velük, miközben a gyermekek sokat játszanak, jól érzik magukat. Változatos, gazdag, hagyományápoló, népi kismesterségeket is alkalmazó, természetes anyagokat felhasználó, sokszínű tevékenységi lehetőséggel juttatjuk el a gyermekeket képességeik maximumára, mely egyben segíti sikeres iskolakezdésüket.

A Kuruc Utcai Óvoda honlapja itt érhető el

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Kuruc Utcai Óvoda alapító okirat
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg