Hőmérséklet
Oktatás

Sípos Utcai Óvoda

Nevelőmunkánk során az alábbi értékeket tartjuk fontosnak: gyermekszeretet, gyermekközpontúság, egyéni bánásmód, személyiségfejlesztés, differenciálás, komplexitás, prevenció, korrekció, tehetséggondozás.

A Sípos Utcai Óvoda 1956 óta működik, jelenleg 9 csoportos, 207 gyermek neveléséről és fejlesztéséről gondoskodunk. Pedagógiai Programunk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és a Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján készült.
Közös célunk a program megvalósításával a korai fejlődés tudatos támogatása prevencióval, komplex személyiségfejlesztéssel és tehetséggondozással. A személyiségfejlesztés, a tudatosan tervezett, szervezett, felelősségteljes, irányított pedagógiai munka során a mozgásra és játékra építünk. Gyermekeink sokoldalú, egészséges, harmonikus személyiségfejlődésének megvalósításához elengedhetetlen a szülőkkel való sikeres együttműködés.
Fontos szerepet tölt be intézményünkben az esélyegyenlőség, a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek képviselete.
Szakképzett óvodapedagógusaink észreveszik a gyermekekben nyiladozó tehetséget és támogatják annak kibontakoztatását. 2009 óta 8 tehetségműhelyünk működik a specifikus területek figyelembe vételével.
Az óvodában megalakult Tehetségsegítő team koordinálja a műhelyek munkáját. Intézményünk 2010 óta „Regionálisan Akkreditált Tehetségpont Óvoda”, 2014-től „Térségi hatókörű Akkreditált Kiváló Tehetségpont Óvoda”.
Évek óta sikeres pályázatokkal és magas szinten képzett humán erőforrásunkkal biztosítjuk a fejlődési lehetőségeket óvodásaink számára.
Nevelőmunkánk során az alábbi értékeket tartjuk fontosnak: gyermekszeretet, gyermekközpontúság, egyéni bánásmód, személyiségfejlesztés, differenciálás, komplexitás, prevenció, korrekció, tehetséggondozás.

A Sípos Utcai Óvoda honlapja itt érhető el

Alapítóokirat

Vezetői beszámoló véleményezése

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Sípos Utca Óvoda alapító okirat
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg