Hőmérséklet
Oktatás

Sípos Utcai Óvoda

Nevelőmunkánk során az alábbi értékeket tartjuk fontosnak: gyermekszeretet, gyermekközpontúság, egyéni bánásmód, személyiségfejlesztés, differenciálás, komplexitás, prevenció, korrekció, tehetséggondozás.

A Sípos Utcai Óvoda 1956 óta működik, jelenleg 9 csoportos, 207 gyermek neveléséről és fejlesztéséről gondoskodunk. Pedagógiai Programunk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és a Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján készült.
Közös célunk a program megvalósításával a korai fejlődés tudatos támogatása prevencióval, komplex személyiségfejlesztéssel és tehetséggondozással. A személyiségfejlesztés, a tudatosan tervezett, szervezett, felelősségteljes, irányított pedagógiai munka során a mozgásra és játékra építünk. Gyermekeink sokoldalú, egészséges, harmonikus személyiségfejlődésének megvalósításához elengedhetetlen a szülőkkel való sikeres együttműködés.
Fontos szerepet tölt be intézményünkben az esélyegyenlőség, a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek képviselete.
Szakképzett óvodapedagógusaink észreveszik a gyermekekben nyiladozó tehetséget és támogatják annak kibontakoztatását. 2009 óta 8 tehetségműhelyünk működik a specifikus területek figyelembe vételével.
Az óvodában megalakult Tehetségsegítő team koordinálja a műhelyek munkáját. Intézményünk 2010 óta „Regionálisan Akkreditált Tehetségpont Óvoda”, 2014-től „Térségi hatókörű Akkreditált Kiváló Tehetségpont Óvoda”.
Évek óta sikeres pályázatokkal és magas szinten képzett humán erőforrásunkkal biztosítjuk a fejlődési lehetőségeket óvodásaink számára.
Nevelőmunkánk során az alábbi értékeket tartjuk fontosnak: gyermekszeretet, gyermekközpontúság, egyéni bánásmód, személyiségfejlesztés, differenciálás, komplexitás, prevenció, korrekció, tehetséggondozás.

A Sípos Utcai Óvoda honlapja itt érhető el

Alapítóokirat

Vezetői beszámoló véleményezése

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Sípos Utca Óvoda alapító okirat

Kapcsolódó tartalom

Szabadságtelepi Óvoda Kedves Érdeklődő! A Szabadságtelepi Óvodában a gyermekek biztonságos, barátságos környezetben, változatos tevékenység formák által fejlődhetnek. A fejlesztés tehetséggondozó műhelyekben is, és felzárkóztató foglalkozások keretében is történik. Kiemelt a gyermekek báb-dráma és mozgásfejlesztése, az érzelmi biztonság megteremtésével.  Munkatársaink nyitottak és segítőkészek. Óvodapedagógusainkat magas színvonalú szakmai felkészültség és gyermekközpontú pedagógiai szemlélet jellemzi. részletek Pósa Utcai Óvoda Az óvoda nevelőtestülete a Lépésről – lépésre óvodai program szerint szervezi mindennapjait. A gyermekek úgynevezett "tevékenységközpontokban" (művészeti-, vizuális-, családi-, építő-, irodalmi-, manipulációs-, természeti és tudományos központ, valamint a homok- víz asztal) szerzik tapasztalataikat, élik át élményeiket. A vegyes életkorú csoportok heti rendjében egy nap az élményszerzést szolgálja, a csoportok kezdetben a mikrokörnyezettel ismerkednek (táj, kultúra, infrastruktúra) majd a környező világ megismerése, az élményszerzés a cél.Az óvónők a gyermekeket egyéni adottságaik, képességeik alapján fejlesztik,nagy hangsúlyt kap az önálló problémamegoldás, a döntés-választás lehetősége.Óvodánk egy csoportjában biztosítani tudjuk az alacsony gyermeklétszám melletti speciális fejlesztést, segítést a gyermekek számára.A családok aktív részesei lehetnek a csoport életének,szülősegítőként számítanak rájuk nyitott óvodai életükben.A gyermekek érdeklődése, adottsága szerint játékos angol foglalkozás, a Bozsik program szerinti futballfoglalkozás, és mazsorett is várja a gyermekeket, vallásfoglalkozások biztosítása mellett. részletek Liget Óvoda A Liget Óvoda 3 telephelyén történik az óvodáskorú gyermekek szeretetteljes nevelése. A Bartók, a Babits és a Tessedik Sámuel utcai óvodák osztatlan életkorú csoportjaiban a tevékenységközpontú óvodai program alapján valósítjuk meg a differenciált személyiségfejlesztést és a tehetséggondozást. A nevelőtestület nagy hangsúlyt fektet a gyermeki érdeklődésen alapuló játékra, az egészséges életvitelre, a környezetet tudatos nevelésre. részletek

Ossza meg