Hőmérséklet
Oktatás

Svetits Katolikus Óvoda

Nem önkormányzat által fenntartott óvoda

„Számunkra a nevelés azt jelenti, hogy az embereket – mint Isten teremtményeit és képmásait – teljes kibontakozásukhoz segítjük…” (Iskolanővérek Konstitúció, 22. pont)

A Svetits Katolikus Óvoda 1996 óta működik a Svetits Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium intézményegységeként. Az óvoda nevelési célkitűzéseit meghatározzák az alapító és az óvodát fenntartó Boldogasszony Iskolanővérek szerzetesrendjének szándékai, hagyományai. Óvodai nevelésünk fő célja, hogy a gyermek az óvodában boldog legyen. Óvodánk sajátos jellege a valláserkölcsi nevelésen alapszik. Legfontosabb nevelési feladatunk a család nevelő munkáját folytatni, együttműködve, érzelmi biztonságot nyújtva, a gyermekek testi-lelki, értelmi és szociális fejlődését biztosítani. Óvodánkban a játék, a munka, a tanulás, valamint a közösségformálás sajátos világszemlélettel történik. Nagy hangsúlyt fektetünk a természet- és a környezetvédelmi feladatok megismertetésére, melyek a környezeti nevelés szerves részét képezik. Nevelőmunkánk eredményeként elnyertük a „Zöld óvoda” és a „Madárbarát óvoda” címet. Pedagógiai munkánk megújításaként bevezettük a kompetencia-alapú óvodai nevelést, „Referenciaintézmény” minősítéssel rendelkezünk.

Óvodánk specialitásai: tehetség- és képességfejlesztő, valamint művészeti tevékenységek (amelyekben a gyermekeknek lehetősége nyílik, hogy városi és országos rendezvényeken részt vegyenek); zenei képességfejlesztés; „Lippentő” néptánc, népi gyermekjáték; Ovi-Foci (Bozsik-program); „Kreatív kezek” vizuális alkotóműhely, „Ész-torna” sakk; Búzaszem bábcsoport, báb-és dramatikus játék.

Logopédus segíti a gyerekeket a kommunikációs zavarok, beszédhibák kijavításában. Óvodánk nevelési tevékenység arra irányul, hogy a gyermek szeretetben, szeretet által megtanuljon kapni és adni. Az érzelmi kiegyensúlyozottságot nyújtó és biztosító légkörben a gyermek tapasztalja meg, tanulja meg egymás elfogadását, az egészséges önértékelést, a másokkal való törődést. „A nevelés a szív dolga.” (Don Bosco)

A Svetits Katolikus Óvoda honlapja itt érhető el

Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg