Hőmérséklet
Ösztöndíjak, pályázatok

NAGYERDEI LAND ART-PÁLYÁZAT ÉS ALKOTÓTÁBOR

Pályázati felhívás 18-25 éves fiatalok számára.

Nagyerdei Land Art-pályázat és Alkotótábor keretében elkészítendő helyspecifikus műalkotások tervezése és megvalósítása.

A felhívás célja, hogy a közelmúltban megújult Nagyerdei parkot tovább színesítő, a látogatók figyelmét felkeltő, színvonalas, kreatív és helyspecifikus műalkotások kerüljenek kialakításra. Műalkotás alatt a pályázat szempontjából olyan művészeti értékkel bíró objektumot vagy objektumegyüttest kell érteni, mely alkalmas arra, hogy művészi mondanivalót közvetítsen, elgondolkodtasson vagy cselekvésre ösztönözzön (bevonja a látogatót), vagy egyszerűen mosolyt fakasszon. Előképként a tágabb értelemben vett land art és public art művek szolgálhatnak.

Az alkotásokat a Nagyerdei parkon belül elsősorban a Békás-tó környezetében, a mellékelt térképen ábrázolt területen lehet elhelyezni. Mivel a Nagyerdő természetvédelmi terület, ugyanakkor rekreációs célokat is szolgál, az alkotások tervezése, kivitelezése és megléte során a természeti értékek nem sérülhetnek (pl. fakivágás, jelentős nagyságú terület leburkolása a gyöngyvirágos tölgyesben kerülendő). Tekintettel a park és parkerdő kiemelt jellegére, a nagy látogatószám és a gyermekközönség miatt a balesetveszély megelőzésére is fokozott figyelemmel kell lenni. A helyszín szabadon bejárható, így külön helyszínbejárást nem biztosítunk. 

Az alkotásokat az előminősítés során kiválasztott pályázó személynek vagy csapatnak július 9-11. között kell megvalósítania olyan minőségben, hogy a műalkotás legalább egy évig várhatóan megőrizze eredeti ill. ahhoz közeli esztétikai értékét. Az építőanyagok költségét és beszerzését a Kiíró a pályázó együttműködésével 150.000 Ft összeghatárig vállalja – ugyanakkor a felhasználandó anyagokat, eszközöket célszerű úgy megválasztani, hogy azok beszerezhetőek legyenek. A kivitelezés során a munkaterület kordonozásáról az Önkormányzat gondoskodik.

Pályázat benyújtásának részletei: A pályázat benyújtható egyénileg, de célszerű a megvalósításhoz szükséges létszámú (a díjazás szempontjából max. 6 fős) csapatokat alakítani. Pályázónként/csapatonként maximum 3 terv nyújtható be. Egy személy egyszerre egy csapat tagja lehet, vagy egyénileg pályázhat. 

Benyújtási határidő: 2018. június 10.

Alkotásonként benyújtandó postai úton ÉS egyúttal elektronikusan is, a lead.nelapa@ph.debrecen.hu e-mail címre.

Részletek a kapcsolódó dokumentumokban.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Nelapa kiírás
Nyilatkozat
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg