Római katolikus emlékhelyek

Hőmérséklet

Debrecen már a középkorban nagy és vallásos katolikus település volt, több templommal, melyek között a legnagyobb a gótikus Szent András templom volt. A templom az évszázadok során többször leégett, az ősi katolikus templom helyén és alapjain ma a Református Nagytemplom áll.

A 16. században a reformáció térhódításával a városban megszűnt a római katolikus egyházi élet, ám amikor 1693-ban I. Lipót Magyarország szabad királyi városai közé emelte Debrecent, két és fél évszázad kényszerű távollét után visszatért a „kálvinista Rómába” a római katolikus egyház. A város által adományozott templomtelken a piarista szerzetesek vállalták a missziót és hamarosan felépült templomuk is, a mai Szent Anna-székesegyház. 1991-ben II. János Pál pápa Debrecenben járt, és ekkor a barokk és copf-stílusú eredeti plébániatemplomot székesegyházi rangra emelte. A Debrecen-nyíregyházi Egyházmegye 1993-ban alakult meg Debrecen székhellyel, püspökét a székesegyházban iktatták be. Azóta a templom a püspöki székesegyház szerepét is betölti.

Emlékhelyek 

Szent Anna Székesegyház (Szent Anna utca 15.)

A Szent Anna Katolikus Székesegyházat, mint tornyok nélküli piarista templomot 1721 és 1746 között építették az olasz Carlone tervei szerint Csáky Imre püspök adományából, a környék Árpád-kori templomainak tégláit is felhasználva. Az 1811-es tűzvész megrongálta a templomot, ekkor tornyait és mai főhomlokzatát 1830 és 1834 között Povolny Ferenc tervei alapján alakították ki. A kapuk melletti fülkékben balról Szent István király, jobbról fia, Szent Imre herceg szobra áll. A főbejárat fölött a piarista rend címere, alatta kis fülkében Mária látható kezében a kis Jézussal, ez alatt az alapító gróf Csáky Imre reliefje és ez alatt egy latin nyelvű felirat olvasható, melynek jelentése: köszönetet mondanak az alapítónak a templom megépítésében nyújtott segítségéért.

Ha belépünk a templomba, szemünkbe tűnik a Ráhl Károly által készített főoltárkép, mely a templom védőszentjét, a Máriát tanító Szent Annát mutatja be. A főoltár előtt 4 hársfából készült szobrot tekinthetünk meg, melyek Szent Ambrust, Szent Gergelyt, Nagy Szent Leó pápát és Szent Ágostont ábrázolják. A legrégibb oltárkép Calasanzi Szent Józsefet, a piarista rend alapítóját ábrázolja.

A mellékoltárok faragványai és barokk szobrai a 18. századból származnak. A mennyezeten és az ablakok alatti falfelületen az Árpád-ház szentjeit ábrázoló freskó- és stukkódíszek láthatók. Az altemplomban a kegyesrend (a piaristák) tagjainak kriptái találhatók, köztük a templomépítő Csáky Imre nagyváradi püspöké, akinek egészalakos bronzszobrát 2015 júliusában avatták fel a templom bejárata előtt.

1991-ben II. János Pál pápa Debrecenben járt, és ekkor a templomot székesegyházi rangra emelte. A Debrecen-nyíregyházi Egyházmegye 1993-ban alakult meg Debrecen székhellyel, püspökét a székesegyházban iktatták be. Azóta a templom a püspöki székesegyház szerepét is betölti.

Szent József Gimnázium (Szent Anna utca 17.)

A székesegyház szomszédságában egy katolikus oktatási intézmény, az 1903-ban épült Szent József Gimnázium található. Az egykori piarista gimnázium jogutódjaként 1996-ban alapította Bosák Nándor, a Debrecen-nyíregyházi Egyházmegye püspöke ezt a katolikus gimnáziumot.

Szent Anna Főplébánia (Szent Anna utca 21.)

A klasszicista ház, a római katolikus főplébánia a 19. században létesült két régebbi lakóház összekapcsolásával Litsmann József tervei alapján. Itt vezették be a keresztelő anyakönyvbe 1848 decemberében Petőfi Sándor fiát, Petőfi Zoltánt. A keresztszülők Arany János és felesége, Ecsedy Júlia voltak, akik ugyan az eseményen nem tudtak megjelenni, de a kor szokásainak megfelelően az ifjú apa bejegyeztette őket. Az eseményre Petőfi a „Fiam születése” című versének részletével emlékeztet a ház falán elhelyezett emléktábla.

Svetits Római Katolikus Gimnázium (Szent Anna utca 20-26.)

Egy nagyhírű debreceni „fűszerszámkereskedő” özvegye, Svetits Mátyásné alapítványa révén 1896-ban nyílt meg a Római Katolikus Polgári Leányiskola, majd 1898-ban a Tanítóképző Intézet az udvarban ma is álló hajdani zsinagóga telkén. A körút és a Szent Anna utca sarkán lévő hatalmas telken az új épületben és a régi épület egyik szárnyában jelenleg a Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon működik.

További látnivalók

Jézus Szíve templom (Mikes Kelemen utca 31.)

Megtestesülés templom (Borbíró tér 9.)

Szent Család templom (Holló László sétány 1.)

Szent László templom (Füredi út 6.)

_DSC7052
_DSC7059
A_Szent_Anna_Szekesegyhaz

Ossza meg