Emlékkert

Hőmérséklet

A Református Nagytemplom és a Kollégium között húzódó Emlékkertben található Bocskai István erdélyi fejedelem szobra, melyet 1906-ban, a hajdúk letelepítésének 300. évfordulóján emeltek.

Az Emlékkertben található az ellenreformáció idején elhurcolt protestáns lelkipásztorok tiszteletére 1895-ben emelt Gályarabok Emlékoszlopa is. Az 1673-ban törvény elé idézett, majd 1675-ben gályarabnak eladott 41 protestáns lelkész nevét megörökítő oszlop előlapján bronzgálya látható, alatta az életben maradottakat 1676. február 11-én kiszabadító Ruyter Michel Adriaanson holland tengernagy neve. Az emlékoszlopnál 1991-ben II. János Pál pápa a kiengesztelődés és megbékélés jeleként koszorút helyezett el.

Emlékkert
Emlékkert
Emlékkert
Emlékkert
Emlékkert

4026 Debrecen
Kálvin tér

Ossza meg